Waterschap Rivierenland gaat samen met ZLTO, Loonbedrijf Groesbeek, kennispartijen en agrariërs verder aan de slag met duurzaam bodembeheer, erosiebestrijding en anti-droogte maatregelen. Wil je hier meer over leren en extra praktijkervaring opdoen onder goede begeleiding?

Dit jaar starten we met meerdere projecten in omgeving Groesbeek, Ooijpolder en Wijchen. Ben je agrariër in dit gebied? Dan krijg je in deze projecten o.a. de kans om samen met experts op eigen bedrijf te experimenteren met duurzaam bodembeheer. Ook kun je het BedrijfsBodemWaterPlan invullen om inzicht in maatregelen op perceelsniveaute te krijgen. Of kun je een stuw in je droogvallende  sloot (B-of C-watergang) laten aanleggen en nog veel meer.

Informatiebijeenkomsten

Tijdens twee vrijblijvende informatiebijeenkomsten worden de verschillende projecten gepresenteerd en kun je kijken of je geïnteresseerd bent om aan één of meerdere projecten deel te nemen.

Datum, tijd en locatie

Dinsdag 27 februari 19 –22 uur
Groentenhof Poelen, Derdebaan12 Groesbeek

Donderdag 29 februari 19 –22 uur
Boerderij de Eikenhorst, Staddijk 1 Wijchen

Programma

19.00 Inloop
19.15 Welkom – doel en thema’s van DAW Impuls
19.30 Introductie verschillende projecten
21.15 Deelprojecten per tafel –interesse peilen
21.45 Gezamenlijke terugkoppeling en afsluiting

Aanmelden?

Ben je agariër in de omgeving Groesbeek, Ooijpolder of Wijchten en heb je interesse? Stuur een mail naar fauve.henst@zlto.nl

 

Projecten

• Pilots rondom duurzaam bodembeheer, BedrijfsBodemWaterPlannen(BBWP’s) en erosiebestrijding

In dit project werken ZLTO, ZLTO afdeling Rijk van Nijmegen en Loonbedrijf Groesbeek samen aan verschillende thema’s rondom duurzaam bodembeheer. Door de ZLTO afdeling en Loonbedrijf Groesbeek worden verschillende praktische pilots uitgevoerd rondom duurzaam bodembeheer en mechanische onkruidbestrijding. ZLTO organiseert meerdere seizoensbijeenkomstenwaarbij je o.a. de pilotlocaties bezoekt.
Ook kunnen 20 tot 30 agrariërs samen met adviseur Rolf van Dijck een gratis individueel BedrijfsBodemWaterPlan invullen voor advisering over maatregelen op perceelsniveau.


•Monitoring van anti-erosie maatregelen en uit-afspoeling nutriënten

Het Nederlands Migratie Instituut werkt aan een participatief monitoringsplan om de effecten van anti-erosie maatregelen op uit en afspoeling van nutriënten naar het oppervlaktewater te meten. Dit plan wordt opgesteld in samenwerking met agrariërs om hun inspanning voor het behalen van de Kader Richtlijn Water doelen inzichtelijk te maken. Ook worden verschillende verdiepingsbijeenkomsten georganiseerd om de resultaten te bespreken.


•Bedrijfsplannen Agroforestry

Met dit project wordt bomenaanplant gestimuleerd op hellingen en langs watergangen. Zo kunnen erosie en uitspoeling naar het oppervlaktewater worden verminderd. Agrariërs krijgen voorlichting over agroforestry, er wordt een agrarische studiegroep opgezet en 5 agrariërs hebben de mogelijkheid om een gratis individueel Agroforestrybedrijfsplan op te laten stellen.


•Anti-droogte maatregelen

In dit project worden meerdere maatregelen tegen droogte onderzocht en uitgevoerd. Ten eerste wordt het mogelijk als agrariër een stuw of duikerschot aan te vragen voor droogvallende sloten (B-en C-watergangen). Het waterschap is verantwoordelijk voor kosten en aanleg en de agrariër wordt eigenaar en kan de stuw zelf bedienen.
Ten tweede wordt geëxperimenteerd of beslissing-ondersteunende systemen een positief effect hebben op waterbesparing. Met zo’n systeem word je geholpen om de juiste hoeveelheid water te geven, alleen als het écht nodig is.