De leden van het Algemeen Bestuur kunnen –binnen bepaalde kaders- worden ondersteund in hun werkzaamheden. Voor het werk in de vaste commissies van advies kunnen zij burgerleden voordragen, die dan namens de fractie het werk in die commissie voorbereiden en de vergadering bijwonen.