Kees Romijn

Fractie

Ongebouwd

Nevenfuncties

  • Lid Algemeen Bestuur LTO Noord, Zwolle (bezoldigd)
  • Vice-voorzitter bestuur Stichting CBS, Nieuwegein (bezoldigd)
  • Bestuurslid Stichting Merita, Nieuwegein (bezoldigd)
  • Bestuurslid Federatie Veeteeltstudieclubs Zuid-Holland, Ameide (onbezoldigd)
  • Mede-Eigenaar Melkveebedrijf Mts. Romijn-Schep, Langerak (bezoldigd)

Contact

E-mail: c.romijn@wsrl.nl