Waterschap Rivierenland geeft voor 2024 nog eens ruim 90 hectare dijkhellingen uit in het rivierengebied. De percelen zijn te gebruiken voor het winnen van gras (twee keer maaien en afvoeren).

Inschrijving

Het gaat om zes dijktrajecten, in aanvulling op de percelen die afgelopen najaar al werden uitgegeven. Deze extra uit te geven percelen zijn verdeeld over het gehele werkgebied van Waterschap Rivierenland en worden op 19 maart 2024 uitgegeven. Het onderhoud op deze dijktrajecten vindt plaats in 2024.

GeÍnteresseerden kunnen zich tot 12 maart a.s. aanmelden om voor deze Tender te worden uitgenodigd. U meld zich aan via een e-mail aan Ria van Os, r.van.os@wsrl.nl.

Vragen over de ligging van de trajecten en bijbehorende overeenkomsten kunnen worden gesteld per e-mail aan servicedeskgrondzaken@wsrl.nl.

Ecologie

Waterschap Rivierenland wil op de dijk werken aan ecologische waarden en biodiversiteit. Ecologische werkprotocollen helpen om te voldoen aan de Wet Natuurbescherming. Het waterschap besteedt hier in het traject van aanbesteding specifiek aandacht aan.

Maaisel wordt altijd afgevoerd. En bij het maaien willen we garanderen dat fauna altijd een vlucht- en verblijfplaats heeft op de dijk. Daarom vindt de eerste maaironde plaats in twee fasen. Eerst wordt in mei de helft van de dijk gemaaid, het binnentalud of – buitentalud. De keuze wordt gemaakt op basis van advies door een externe ecoloog. De tweede helft wordt minstens 6 weken later gemaaid, als de eerste helft weer is gegroeid.

De tweede maaironde vindt plaats tussen 15 augustus en 1 oktober. Hierbij wordt al het gras op de dijken in één keer gemaaid. Meer over dijkbeheer en biodiversiteit: Dijkbeheer en Biodiversiteit bij waterschap Rivierenland

Uit te geven extra dijktrajecten

Overzicht extra dijkpercelen 2024

Perceel 1 Mook - Overasselt HD000-HD070 

Perceel 2 Papendrecht AW110-AW131 

Perceel 3 Deest - Tabaksplant ND151-ND187 

Perceel 4 Well - Kromme Nol RK201-RK248 

Perceel 5 Zaltbommel - Gameren (bloemrijk) RW106 -RW130 

Perceel 6 Zuilichem - Schouten RW192 - RW259