Waterschap Rivierenland geeft voor 2021 ruim 340 hectare dijkhellingen uit in het Rivierengebied. De percelen zijn te gebruiken voor het winnen van gras (twee keer maaien en afvoeren).

Inschrijving

Het gaat in totaal om 29 dijktrajecten. De uit te geven percelen zijn verdeeld over het gehele werkgebied van Waterschap Rivierenland en worden op 16 en 23 november 2020 uitgegeven. De inschrijving op de genoemde inschrijfdata sluit steeds om 12.00 uur ’s middags.

U kunt alleen digitaal inschrijven via het digitale platform van Negometrix. Daar kunt u ook uw vragen stellen over de wijze van inschrijving. Inschrijvingen die buiten Negometrix worden ingediend, worden niet in behandeling genomen en ongeldig verklaard.

Inschrijving 16 november 2020

Inschrijving 23 november 2020

Vragen over de ligging van de trajecten en bijbehorende overeenkomsten kunnen worden gesteld per e-mail aan uitgiftedijkpercelen@wsrl.nl

Ecologie

Waterschap Rivierenland wil op de dijk werken aan ecologische waarden en biodiversiteit. Ecologische werkprotocollen helpen om te voldoen aan de Wet Natuurbescherming. Het waterschap besteedt hier in het traject van aanbesteding specifiek aandacht aan.

Gefaseerd maaien

De grasmat op de dijk is de eerste bescherming tegen beschadiging. Daarnaast stimuleert het waterschap de functie van de dijk voor biodiversiteit. Dat betekent dat eerder maaien en over een langere periode. In 2021 vindt dit voor het eerst plaats in het gehele werkgebied van Waterschap Rivierenland. Maaisel wordt altijd afgevoerd. En bij het maaien willen we garanderen dat fauna altijd een vlucht- en verblijfplaats heeft op de dijk.
Daarom vindt de eerste maaironde plaats in twee fasen. Eerst wordt tussen 1 en 20 mei de helft van de dijk gemaaid, in de praktijk zal dit ofwel het binnentalud of – buitentalud zijn. De keuze wordt gemaakt op basis van advies door een externe ecoloog. De tweede helft wordt minstens 6 weken later gemaaid, als de eerste helft weer flink is gegroeid.

De tweede maaironde vindt plaats vanaf tussen 15 augustus en 1 oktober. Hierbij wordt al het gras op de dijken in één keer gemaaid. Waar de grasmat sterk genoeg is, is dit de enige maaironde.