Sinds lange tijd wordt gepraat over een DRV. Eind 2018 is overeenstemming bereikt tussen de sector en de overheid over de invulling hiervan.
Het jaar 2019 was het overgangsjaar waarin gebruikers van landbouwspuiten de gelegenheid kregen te kijken welke maatregel het best bij hun situatie past.

Aantoonbare investering

Niet alle apparatuur en technieken waren op tijd leverbaar om op 1 januari 2020 aan de regels van de DRV te kunnen voldoen. Als u als ondernemer in 2019 heeft geïnvesteerd in de aanschaf van een nieuwe landbouwspuit, aanvullende techniek, spuitdoppen of drukregistratievoorziening, maar de levering niet voor 1 januari 2020 plaats kon vinden, dan kunt u uitstel krijgen. Voorwaarde is wel dat de investering kan worden aangetoond. Tot die tijd kunt u uw huidige landbouwspuit gebruiken.

Maatregelen overzicht

                                                        Spuittechniek (DRT Lijst)

DRV verplicht

Standaard veldspuit

Ja

Veldspuit met aanvullende driftreducerende voorziening:

Hardi Twin force, luchtondersteuning, Wingsprayer, MagGrow, verlaagde spuitboom.

Nee

                                                         Spuitdoppen (DRD Lijst

Spuitdoppen met maximale spuitdruk > 2 bar en <3 bar (landbouwspuit) *1

Ja

Spuiten met een maximale spuitdruk > 3 bar

Nee

                                                         Alternatief voor DRV

Spuitdoppen met een maximale spuitdruk > 2bar en < 3bar i.c.m. verdubbeling van de reguliere teeltvrije zone

Nee

Luchtvloeistof mengdoppen i.c.m. verdubbeling van de reguliere teeltvrije zone

Nee

*1 Doppen met een maximale spuitdruk < 2bar zijn niet meer toegestaan
De actuele DRT en DRD lijsten zijn te vinden op www.helpdeskwater.nl(externe link) of via google zoeken op DRT- of DRD lijst.

Toezicht- en handhavingsprotocol

Door de betrokken overheden zijn afspraken gemaakt over het toezicht op de drukregistratie-voorziening. Daardoor kunnen toezichthouder van waterschappen en de NVWA zo uniform mogelijk toezicht houden en waar nodig handhavend optreden.

Meer gedetailleerde informatie over toezicht- en handhaving op de DRV kunt u vinden op onze website.