Sinds lange tijd wordt gepraat over een DRV. Eind 2018 is overeenstemming bereikt tussen de sector en de overheid over de invulling hiervan.
Het jaar 2019 was het overgangsjaar waarin gebruikers van landbouwspuiten de gelegenheid kregen te kijken welke maatregel het best bij hun situatie past.