Frits van der Schans

Fractie

Water Natuurlijk

Nevenfuncties

  • Senior adviseur bij CLM Onderzoek & Advies (bezoldigd)
  • Raadslid gemeente Zaltbommel (onbezoldigd)

Contact

E-mail: F.vander.Schans@wsrl.nl

F.vander.Schans@wsrl.nl F.vander.Schans@wsrl.nl