Waterschap Rivierenland heeft het peilbesluit Alblasserwaard gedeeltelijk herzien. Het betreft het peilgebied Hoge Boezem Overwaard.