Goos den Hartog

Fractie

SGP

Nevenfuncties

  • Lid algemeen bestuur, IRS – Stichting In de Rechte Straat, Apeldoorn (onbezoldigd)
  • Lid Raad van Toezicht Stichting Woord en Daad, Gorinchem (onbezoldigd)

Contact

E-mail: g.den.hartog2@wsrl.nl