Fractie

PvdA

Nevenfuncties

  • Lid Raad van Commissarissen van de Merwede-Lingelijn, Gorinchem (bezoldigd)
  • Voorzitter kerkenraad, Kerk aan de Linge, Leerdam (onbezoldigd)
  • Scriba Classis Zuid-Holland Zuid PKN (onbezoldigd)
  • Voorzitter Raad van Toezicht SKCN (kinderopvang), Leerdam (onbezoldigd)
  • Voorzitter Stichting Glasstadmars, Leerdam (onbezorgd)
  • Bestuurslid Stichting GO, Leerdam (onbezoldigd)

Contact

E-mail: hvtp@wsrl.nl