Henk van 't Pad

Fractie

PvdA

Nevenfuncties

  • Lid Raad van Commissarissen van de Merwede-Lingelijn, Gorinchem (bezoldigd)
  • Scriba Classis Zuid-Holland Zuid PKN (onbezoldigd)
  • Lid Raad van Toezicht kinderopvang Leerdam/Vianen (bezoldigd)
  • Voorzitter Stichting Glasstadmars, Leerdam (onbezorgd)

Contact

E-mail: hvtp@wsrl.nl