De kamsalamander overwintert in de dijk en binnendijks op erven, tuinen en bosjes. In het voorjaar gaan ze naar een sloot in de buurt, waar ze hun eitjes leggen en opgroeien. De kamsalamander is een bedreigde en beschermde diersoort. Wat doen we dan als het leefgebied moet wijken voor een dijkversterking? Dan maken we een nieuw leefgebied en verhuizen de kamsalamanders. 

Dit deden we laatst in Opijnen, bij dijkversterking Tiel-Waardenburg. Vroeg in het voorjaar, een goed moment voordat ze aan hun voortplanting beginnen. Naast ruim 200 kamsalamanders, verhuisden ook 2000 kleine watersalamanders en wat groene kikkers, visjes en padden mee.

Een nieuw thuis

Ecoloog Jasper Hooymans van bouwcombinatie Mekante Diek werkte hieraan mee. “De kamsalamanders gebruikten de sloot onderaan de dijk als voortplantingswater. Deze sloot valt binnen het dijkontwerp. Daarom moest de sloot dit jaar gedempt worden, zodat we op tijd met de rest van de dijk kunnen beginnen. Zo’n anderhalf jaar geleden begonnen we met het maken van een compensatieleefgebied naast het huidige leefgebied. Dit gebied is nu goedgekeurd als leef- en voortplantingsgebied.” 

De verhuizing

“In maart verhuisden we de kamsalamanders. Eerst verlaagden we de waterstand met een pomp, zodat we de dieren goed konden zien en zeker waren dat we alle dieren zouden vinden en vangen. We gingen met een paar personen in waadpak en met schepnet het gebied heel secuur af. Als we een paar meter gehad hadden, verhuisden we de verzamelde amfibieën en visjes direct naar hun nieuwe leefgebied. Meteen daarna dempten collega’s met hun kraan de sloot, zodat de dieren niet de kans kregen om terug te zwemmen. Zo gingen we de hele sloot af.” 

Waarom doen we dit?

De kamsalamander is een beschermde diersoort. We hebben vanuit de Wet Natuurbescherming, nu de Omgevingswet, een zorgplicht voor deze dieren.