Munnikenland is een bijzonder gebied, waar water, cultuur en natuur al eeuwen met elkaar verweven zijn.

Daar waar de Waal en de Afgedamde Maas samenkomen ligt het Munnikenland. Een bijzonder gebied, waar water, cultuur en natuur al eeuwen met elkaar verweven zijn. U vindt er de Brakelse Benedenwaarden, de Waarden bij Loevestein, de Gandelwaard, de Boezem van Brakel en Buitenpolder het Munnikenland. Van 2013-2016 is er in dit gebied gewerkt aan het verleggen van de dijk bij Buitenpolder het Munnikenland en zijn de uiterwaarden verlaagd. Daarna is de bestaande Waaldijk grotendeels afgegraven. Dit project draagt bij aan de bescherming van het Rivierengebied tegen overstromingen. Ook is het Munnikenland mooier gemaakt.