Zaterdag 12 december 2020 was het weer zover; de jaarlijkse hoogwateroefening HOWARI. Zes dijkposten oefenden met de dijkwacht het inspecteren van de dijken. Dit jaar was het extra bijzonder door corona.

Met aangepaste roosters, een deelnemer drive trough en nog enkele maatregelen was de oefening wederom zeer geslaagd. Dit jaar was er maar één shift per dijkpost. Er hoefde niet gewisseld te worden, er was geen eindtijd en dus ook geen tijdsdruk. Dit was goed terug te zien in de hoeveelheid teruggevonden bordjes, ook bij soms dichte mist. Tijdens het speuren is maar liefst 92 procent van de bordjes gevonden. Ten opzichte van vorig jaar is dit een verbetering van ruim 10 procent. Een andere verandering was het aantal bordjes op de route. Dit jaar zijn er niet vier maar zeven bordjes per route geplaatst. Dit is erg positief ontvangen en we overwegen om dit ook te doen bij volgende oefeningen.

howari groot ammers
De dijkpost in Groot-Ammers, met coronamaatregelen bij Howari.

Dijkwacht app

Het belangrijkste verbeterpunt volgens de ontvangen evaluaties gaat over de dijkwachtapp. Veel dijkwachten zijn tevreden over de dijkwacht app, maar een aanzienlijk deel geeft aan hier moeite mee te hebben. Met name het gebruik van de app op de telefoon is lastig, net als het instaleren. Bij de doorontwikkeling van de dijkwacht app gaan we hier rekening mee houden. Zo hopen we het systeem steeds beter te maken.

Een ander verbeterpunt met betrekking tot de dijkwacht app gaat over het monitoren van bestaande schadebeelden. Als er veranderingen moeten worden vastgelegd in de dijkwacht app, weet niet iedereen hoe dit werkt. Hier gaan we extra aandacht aan besteden tijdens het opleidingstraject en de trainingen.

Dijkwachten op de Rijndijk tijdens Howari.