Patricia de Cocq

Fractie

Water Natuurlijk

Nevenfuncties

  • Directeur Leefomgeving en Natuur HAS Green Academy (bezoldigd)
  • Bestuurslid Renaissance van het platteland (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Dutch School of Landscape architecture (DSL) (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Stichting Hippische Innovatieve Projecten (HIP) (onbezoldigd)
  • Lid innovatiecommissie Dairy Campus (onbezoldigd)

Contact

E-mail: p.cocq@wsrl.nl