Patricia de Cocq

Fractie

Water Natuurlijk

Nevenfuncties

  • Directeur Leefomgeving en Natuur HAS Green Academy (bezoldigd)
  • Vicevoorzitter VVM-netwerk voor milieuprofessionals
  • Bestuurslid Renaissance van het platteland
  • Bestuurslid Dutch School of Landscape architecture (DSL)
  • Bestuurslid Stichting Hippische Innovatieve Projecten (HIP)
  • Lid innovatiecommissie Dairy Campus

Contact

E-mail: p.cocq@wsrl.nl