Bij dijkvernageling worden nagels met een kern van staal of kunststof in de dijk geplaatst. De kern is omhuld met een schil van grout (cement en water) die zorgt voor een goede hechting tussen de nagels en de grond in de dijk. Deze techniek heeft nog niet de status van ‘bewezen (dijkversterkings)techniek'. Om deze erkenning te krijgen is een pilot uitgevoerd inclusief een uitgebreide kwaliteitscontrole en monitoringsprogramma.

Doelstelling

Aan de binnenkant van het afgekeurde dijktraject (de Ringdijk ten noordwesten van het stadscentrum van Vianen) liggen de historische stadsgracht, de watertoren en het voormalige kasteelterrein Batestein. Door deze ligging is het onmogelijk om de stabiliteit traditioneel te versterken met de aanleg van een binnendijkse grondberm. Voor een grondberm is geen ruimte, zo direct naast de stadsgracht. Deze gracht zou bij aanleg van een berm gedempt moeten worden en daarmee worden de hoge archeologische waarden van de omgeving aangetast. Als alternatief voor een traditionele versterkingsmaatregel heeft Waterschap Rivierenland gekozen voor een innovatieve oplossing: dijkvernageling. Het gaat bij deze dijkverbetering niet om verhogen, maar om verbetering van de stabiliteit.

Werkwijze

Bij dijkvernageling worden nagels met een kern van staal of kunststof in de dijk geplaatst. De kern is omhuld met een schil van grout (cement en water) die zorgt voor een goede hechting tussen de nagels en de grond in de dijk. Deze techniek heeft nog niet de status van ‘bewezen (dijkversterkings)techniek'. Om deze erkenning te krijgen moet eerst een pilot worden uitgevoerd inclusief een uitgebreide kwaliteitscontrole en monitoringsprogramma. Een succesvolle pilot is nodig om van een innovatieve dijkversterkingstechniek een succes te maken. De techniek dijkvernageling is ontwikkeld door het Consortium Dijkvernageling. Dit consortium bestaat uit twee aannemers, Boskalis en Volker Staal & Funderingen, die worden geadviseerd door  twee ingenieursbureaus, Grontmij en Witteveen+Bos. Iedere partner in het consortium heeft veel ervaring met dijkversterkingen in Nederland en daarbuiten.

Afgerond

Van juni t/m september 2015 zijn de dijknagels aangebracht. Inmiddels is het project afgerond. Voor dit project betekent dit dat er over een traject van 250 meter ongeveer 275 nagels in drie rijen boven elkaar net boven het slootniveau in  de dijk geboord zijn.

Animatie dijkvernageling

Heeft u gevonden wat u zocht?