Waterschap Rivierenland start dit najaar met het versterken van de oostelijk kade langs de Peursumsche Vliet. Dit is de kade tussen de Heideweg en de Peursumseweg in Giessenburg. Het projectplan ligt momenteel ter inzage.

In het projectplan staat hoe de kade versterkt gaat worden. Naast het op orde brengen van de kade, is er gekeken hoe de inrichting, functie en inpassing verbetert kan worden. De sloot naast de kade wordt gedempt en verplaatst. De nieuwe sloot krijgt aan één zijde een natuurvriendelijke oever. Het fietspad op de kade wordt veiliger gemaakt door het te verbreden van 1,9 meter naar 3,0 meter. Het projectplan ‘kadeversterking Peursumsche Vliet’ ligt tot donderdag 21 maart 2024 ter inzage. U kunt de stukken downloaden via:  https://www.officielebekendmakingen.nl/peursumsche vliet(externe link)

De kadeversterking is onderdeel van het Gebiedsprogramma A5H
Het gebiedsprogramma zorgt voor slimme combinaties tussen watersysteem- en waterveiligheidsmaatregelen. Het heeft als doel een robuuste en klimaatbestendige inrichting van de Alblasserwaard te creëren. De Peursumsche Vliet is de eerste kade die versterkt gaat worden in de eerste fase (tranche 1) van de kadeversterkingsopgave. Voor meer informatie: wsrl.nl/a5h