Onze slimme aanpak van muskus- en beverratten, grensoverschrijdend met onze buurlanden, is finalist voor de belangrijkste Europese natuurprijs: de Natura 2000 Award. De dieren bedreigen de inheemse biodiversiteit, ecosystemen en de waterveiligheid. Waterschap Rivierenland leidt project LIFE Mica, waarin innovaties al resultaat opleveren.

Zo passen we slimme vangkooien en gezichtsherkenning toe, die leiden tot minder bijvangst. DNA uit watermonsters en gevangen exemplaren leidt tot inzicht in migratieroutes. We richten monitoring en registratie in voor vroege waarschuwing en gerichte inzet. Een grensoverschrijdend team werkt in 28 Natura 2000-gebieden. We zien dat riet zich herstelt langs water waar we actief zijn en dat de populaties van zoetwatermossel en roerdomp zich stabiliseren.

Publieksprijs: breng jouw stem uit!

Als trekker van het LIFE Mica project zijn we trots op de selectie als finalist en roepen we iedereen op om te stemmen voor de publieksprijs. Je kunt je stem uitbrengen tot 25 april.

Stem op project LIFE Mica

Invasieve exoot: verstoring van inheemse natuur

De muskus- en beverrat zijn invasieve uitheemse soorten die een belangrijke bedreiging vormen voor de biodiversiteit, Ze kosten de EU jaarlijks miljarden euro's. Er is daarom dringend behoefte aan nieuwe methoden om de populatie te beheren. De soorten hebben een behoorlijk negatieve ecologische voetafdruk. Hun graverij leidt tot vernietiging van habitats, waardoor ecosystemen langs de rivier worden verstoord. Ze verdringen inheemse dieren in het wild, beschadigen gewassen en verzwakken dijken en kades. Bovendien dragen ze ziekten met zich mee, wat leidt tot gezondheidsrisico's.

In Nederland: terug naar de landsgrens

Project LIFE Mica wordt geleid door Waterschap Rivierenland en werkt grensoverschrijdend samen met deskundigen uit België, Duitsland en Nederland, en tal van partners zoals universiteiten, onderzoeksinstituten, regionale overheden en bedrijven. In Nederland sluit het project goed aan op het streven om de muskus- en beverrat terug te dringen naar de landsgrens. Innovaties uit dit project kunnen daarbij helpen.

Demonstratie in 2022 bij Gendt aan de Waal: op afstand bestuurbare bootjes verzamelen watermonsters om DNA op te sporen van muskus- en beverratten.