Op dit moment worden de spuiten weer uit de schuur gehaald en ingezet. Belangrijkste wijzigingen in dit nieuwe seizoen zijn de nieuwe afspraken over teeltvrije zones langs droge sloten.

Drukregistratie
Sinds 1 januari 2018 moet er bij het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen een driftreducerende techniek van ten minste 75% worden gebruikt. Als hiervoor een spuitdop gebruikt wordt met een maximale spuitdruk van minder dan 3 bar is een drukregistratievoorziening (DRV) verplicht.
Als alternatief voor deze DRV mag ook de teeltvrije zone langs de sloot verdubbeld worden.
Dit is ook goed voor de waterkwaliteit omdat er dan minder afspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen is.

Droge Sloten
Voor de teeltvrije zone bij spuiten zonder DRV met doppen van minder dan 3 bar zijn afgelopen winter met de sector nieuwe afspraken gemaakt. Langs droge sloten, dit zijn sloten waar tussen 1 april en 1 oktober geen water in staat, moet voor alle gewassen een teeltvrije zone van minimaal 75 cm worden aangehouden.
 

Alternatieven bij geen gebruik drukregistratievoorziening

Droge sloot

Watervoerende sloot

Maatregel 1

Minimaal spuitdoppen van 75% bij meer dan 3 bar

Minimaal spuitdoppen van 75% bij meer dan 3 bar

Maatregel 2

Gebruik van een techniek van de DRT lijst

Gebruik van een spuittechniek van de DRT lijst

Maatregel 3

Een teeltvrije zone van minimaal 75 cm voor alle gewassen

Een dubbele teeltvrije zone dan voorgeschreven in het activiteitenbesluit

Meer informatie over de drukregistratievoorzieningen, de doppenlijst (DRD-lijst) en de lijst met spuittechnieken (DRT-lijst) kunt u vinden op: https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/agrarisch/open-teelt/