Het hoogwater op de Waal was indrukwekkend, afgelopen weekend. De piek kwam niet zo hoog als voorspeld, bijzonder was het wel voor de maand juni. De golf viel samen met de Dag van de Bouw op zaterdag. De bouwplaats van gemaal de Pannerling in Doornenburg overstroomde, maar is aanstaande zaterdag 15 juni open voor publiek: een unieke kans om de nieuwbouw te bezoeken.

De Rijn bereikte op vrijdag bij Lobith een waterstand van 12,86m boven NAP. Dat is 25cm hoger dan op 22 mei. Hoogwater in deze tijd van het jaar komt zo eens in de vijftien jaar voor. Nu gebeurde het twee keer kort na elkaar, volgend op een winter waarin al golf na golf op de Rijn passeerde.

De golf was hoog genoeg om uiterwaarden onder water te zetten. Zomerkades hielden buitenpolders droog waar dat moest voor agrarisch gebruik of bewoning. Op andere plekken stonden schuiven in zomerkades open voor natte natuur.

15 juni: unieke kans om te kijken bij bouw gemaal de Pannerling

Op zaterdag 15 juni is de bouwlocatie van het nieuwe gemaal De Pannerling in Doornenburg open. Afgelopen weekend was de locatie nog overstroomd door de hoge rivier. De open dag is een unieke kans om het gemaal te bekijken.

Hoogwater tijdens Dag van de Bouw

Het hoogwater bood de unieke kans om dijkversterkingen te bezoeken terwijl er op veel plekken water tegen de dijken stond. Op zaterdag 8 juni viel de Dag van de Bouw samen met het moment dat de golf langs IJzendoorn en Neerijnen trok. Daar genoten veel bezoekers van het unieke uitzicht, de uitleg door dijkwerkers en de activiteiten voor kinderen.

De mooiste beelden

Bij Ochten houdt de zomerkade de buitenpolder droog.
Bij Echteld houdt de zomerkade de Willemspolder droog.
Bij Dodewaard mag het water van de Waal de buitenpolder in stromen.
De nieuwbouw van gemaal de Pannerling bij Doornenburg overstroomde. De bouwkuip wordt nu weer ingericht, op 15 juni is de unieke kans om er te kijken.
De akkers in de buitenpolder van de Drutense Waarden blijven droog dankzij de zomerkade.
Voor de riviernatuur in de Breemwaard staat de zomerkade open bij Zuijlichem.
Bij Zennewijnen is de coupure in de zomerkade van de Stiftsche Uiterwaarden tijdelijk dicht gezet. Zo blijft de Waalbandijk deels droog en heeft de dijkversterking Tiel-Waardenburg minder last van hoogwater.
Bij Neerijnen overstroomt de Rijswaard deels, waardoor er water staat tegen de teen van de Waalbandijk. Daar kreeg het publiek van de Dag van de Bouw een unieke kans om het werk te zien van dijkversterking Tiel-Waardenburg.
Ook bij de dijkversteking Neder-Betuwe trok de Dag van de Bouw volop publiek bij de werklocatie in IJzendoorn.