De regen van begin augustus en de kwel zorgen voor zo veel water dat het rivierengebied weer goed verzadigd is. We houden water vast, want droog weer dient zich aan. Maar de droogte van deze zomer zit ver onder het niveau van de afgelopen jaren.

Toestand watersysteem

De overvloedige neerslag van begin augustus maakt dat het rivierengebied nog steeds nat is. De grond is verzadigd en de grondwaterstanden zijn relatief hoog; ook door de hogere rivierstanden. De ‘nalevering’ van water houdt aan, zeker als er een buitje valt. Om dit water vast te houden voor droger weer, verminderden we op tijd de afvoer. Het betekent waterstanden op of net boven zomerpeil. Op hogere delen laten we mondjesmaat water in om sloten op peil te houden.

Weer en rivier

De komende week zien we volop zomerweer, met temperaturen die kunnen oplopen richting 30⁰C. Wolken en zon wisselen elkaar af, een kleine bui kan vallen. In het weekend is er wel kans op onweer. De Rijn bij Lobith zakt langzaam naar normale waarden voor de tijd van het jaar. Dat doet ook de Maas bij meetpunt St. Pieter. Het neerslagtekort in Nederland zit op een niveau van het ‘oude normaal’, ver onder de ernstige waarden waar we de afgelopen jaar gewend aan raakten.

Peilbeheersing

Voor de droge periode die nu aanbreekt, houden we de waterstanden op of iets boven het zomerpeil als daar ruimte voor is. De vraag naar water is minimaal: van beregening voor hitte of zon is in de fruitteelt nauwelijks sprake en de ondergrond is nog nat. Ook in de akkerbouw is de behoefte klein, zo nodig is er voldoende water voorhanden.

Extra maatregelen zijn deze zomer niet meer aan de orde. We treffen nu voorbereidingen om het ‘inmaalschot’ weg te halen; daarmee kan het Kolff gemaal in Hardinxveld-Giessendam in droge tijden water van de Merwede in het Lingesysteem pompen.

Het inmaalschot in werking bij het Kolff gemaal, zomer 2018.