Zo laat in de zomer vroeg de hete week weinig water. In ons peilbeheer houden we rekening met buien, die een omslag markeren naar koeler weer. We houden onze sloten en vaarten op zomerpeil of iets daarboven.

Toestand watersysteem

Hoewel er sprake was van een heuse regionale hittegolf en er geen druppel neerslag viel, was de vraag naar water klein. Hier en daar beregenden telers hun fruit of akkers, het kostte weinig moeite om dit water aan te voeren. Sloten staan op zomerpeil of iets daarboven.

Weer en rivier

De week begint met buien, die lokaal stevig kunnen zijn. Ze luiden een weersomslag in: temperaturen komen niet meer boven 24 ⁰C, wolken en zon wisselen elkaar af. Ook de nachten worden koeler. Na de buien wordt deze week geen neerslag van betekenis meer verwacht.

De Rijn staat hoger dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Na enkele golfjes zakte de rivierwaterstand, die deze week stabiliseert boven 8m +NAP. Op de Maas zijn de waterstanden normaal voor de tijd van het jaar. Dankzij de rivieren is de grondwaterstand nog steeds relatief hoog, langzaam zakkend.

Peilbeheersing

In het begin van de week vangen we de buien op. Waar nodig verlagen we daarvoor lokaal het peil iets in de sloten. In de rest van de week houden we de zomerpeilen aan, of iets daarboven. Daarvoor voeren we vanaf de rivier zonder veel moeite water aan. De maand juni was droog, maar daarna vielen steeds op tijd buien na een periode van droogte of hitte. Ook nu is dat het geval. Knelpunten deden zich amper voor.