Het rivierengebied is doorweekt met neerslag, hoge grondwaterstanden en stijgende rivieren. We laten het zomerpeil los en zetten de eerste stappen naar het lagere winterpeil. Zo kunnen we nieuwe buien goed opvangen en het neerslagoverschot verwerken.

Toestand watersysteem

Opnieuw vielen de buien vooral op vrijdag en in het weekend. De verzadigde bodem neemt weinig meer op en de plassen staan op het land. Sloten vullen zich snel en overal in het rivierengebied moest overtollig water worden afgevoerd. Niet alleen in het laaggelegen veenweidegebied, ook inde hoger gelegen klei- en zandpolders, zoals in Randwijk naar de Neder-Rijn, in Buren naar de Linge en bij Alphen naar de Maas. De lage komgronden en het veenweidegebied zijn het natst. Daar zijn peilen verlaagd tot enkele centimeters onder zomerpeil om de gronden te ontwateren en om nieuwe buien op te vangen.

Weer en rivier

Deze week kent wederom wisselvallig en zacht weer, met de meeste neerslag verwacht op donderdag. De wind is zuidwest en die brengt steeds nieuwe actieve fronten. De Rijn begon dit weekend aan een stijging naar een waterstand die deze week stabiliseert tussen 7,5 en 8m boven NAP bij Lobith. Daarna wordt een verdere stijging verwacht dankzij de neerslag in het stroomgebied. Op de Maas is de afvoer stabiel op een normaal niveau voor de tijd van het jaar. Het grondwater staat op de meeste plekken hoger dan gemiddeld in het najaar en de bodem blijft verzadigd.

Peilbeheersing

Met nieuwe buien, hoge grondwaterstanden en een stijgende rivier blijft het voorlopig kletsnat. In ons hele werkgebied laten we de zomerpeilen los, we zakken er enkele centimeters onder. Het is de eerste stap naar de lagere winterpeilen. Vooral in de lage komgronden en in het veenweidegebied maken we zo ruimte om buien op te vangen en de grondwaterstand niet te hoog te laten oplopen. Hier en daar zijn peilen tijdelijk nog wel wat hoger om onderhoud mogelijk te maken: zo kan de maaiboot aan het werk en spoelen we maaisel weg. Ook het waterschap werkt toe naar de schouw op de watergangen, die op 1 november start.

Onderhoud aan sloten in Kesteren. Op 1 november start de schouw op de watergangen.