Voor het eerst in maanden droogt het rivierengebied een beetje op, dankzij zacht weer zonder veel neerslag. Vorst en dooi leidden nergens tot knelpunten. Nieuwe golven op de Rijn en Maas komen niet hoog, kwel houdt wel aan.

Toestand watersysteem

De rust in het peilbeheer houdt aan. Vorst en dooi zorgden niet voor noemenswaardige storingen of peilverschillen. Met de dalende rivieren en lichte neerslag in de vorm van sneeuw, daalden de waterstanden in de sloten naar normale winterpeilen. Het water staat niet meer overal op de velden. Na de dooi droogt de toplaag langzaam op, het eerst op hogere oeverwallen. Nog steeds levert de natte ondergrond water aan in de sloot, maar de afvoer neemt duidelijk af.

De grote rivieren stonden eind vorige week laag genoeg om water te spuien ‘onder vrij verval’, dus zonder dat gemalen moesten pompen. Bijvoorbeeld bij het Hollands-Duits gemaal naar de Waal in Nijmegen en het Kolff gemaal in Hardinxveld-Giessendam naar de Merwede. Het was voor het eerst in maanden én van korte duur, want inmiddels stijgt de rivier weer.

Weer en rivier

Deze week is zacht, met regelmatig zon en een enkele bui. Woensdag wordt stevige wind verwacht. De Rijn daalde vorige week tot net onder 10m +NAP bij Lobith en stijgt sinds dit weekend weer. Over een week wordt een maximale waterstand verwacht van zo’n 12m +NAP, lager dan eerdere golven. Ook op de Maas passeert deze week een kleine golf. Bij deze rivierwaterstanden overstromen alleen de laagste uiterwaarden.

Na de extreem hoge grondwaterstanden van begin januari, zet nu een daling in naar normale waarden voor de tijd van het jaar. Maar kwel houdt nog aan.

Peilbeheersing

Bij dit rustige weer houden we de waterstand in sloten op of iets boven het winterpeil. In sommige gebieden houden we al water vast voor het voorjaar, zoals in de plassen van de Waalsprong van Nijmegen-Lent. Het drijvende gemaal De Pannerling keert pas na de komende golf op de Rijn terug naar Doornenburg, om de Linge te vullen als het droger wordt.