Het rivierengebied kon even opdrogen, maar deze week is toch weer onstuimig en erg nat. Eerst door flinke buien. Daarna neemt kwel toe door stijgende rivieren. We voeren het teveel aan water af.

Toestand watersysteem

In peilbeheer was afgelopen week rustig: nauwelijks neerslag, dalende rivierwaterstanden en de afvoer nam af. Het rivierengebied droogde wat op, de hoogste oeverwallen al eerste. Daar werd het peil iets verhoogd, om te vermijden dat slootwater teveel zakte. Vrijwel overal staan sloten op winterpeil of iets daar boven. De bodem is nog steeds verzadigd, zeker in lage komgronden en veengebieden.

Weer en rivier

Deze week wordt flink wat neerslag verwacht. In totaal kan deze week ruim 50 mm regen vallen. Daarbij waait regelmatig een stevige wind. Ook In het weekend blijft het wisselvallig. Pas daarna wordt kalmer, droger en kouder weer verwacht met mogelijk wat vorst.

De grote rivieren staan op een waterstand die normaal is voor de tijd van het jaar. Vanaf donderdag stijgt de Rijn ruim twee meter. De top van dit golfje wordt op 12 februari bij Lobith verwacht tussen 12 en 13m boven NAP. Tegelijk passeert ook op de Maas een golfje van ongeveer 1500 m3/s. Bij deze rivierwaterstanden overstromen veel uiterwaarden. Kwel houdt aan.

De grondwaterstanden, die deze natte winter extreem hoog waren, dalen nu naar normale waarden voor de tijd van het jaar. De golfjes op Rijn en Maas en nieuwe neerslag zullen de daling remmen.

Peilbeheersing

Het wordt een natte week. Eerst door stevige regen, daarna komt de kwel op gang vanaf de stijgende rivieren. Om dat op te vangen, brengen we sinds maandag het peil iets omlaag op grote watergangen, boezems en bijvoorbeeld de Beneden-Linge. Het teveel aan water boven winterpeil voeren we af.