Dit was de natste maand oktober ooit gemeten: er viel lokaal al 200 millimeter. En het blijft nat, want er valt nog regen en daarna zorgen de stijgende rivierenstanden voor kwel. Om (grond)wateroverlast te vermijden laten we overal in het doorweekte rivierengebied het water in de sloot stapsgewijs zakken naar winterpeil.

Toestand watersysteem

Het rivierengebied is doorweekt, na aanhoudende buien is de bodem verzadigd. Buien die vallen, stromen snel af naar de sloot. Voor peilbeheersing is nergens meer aanvoer van water nodig. Alle inlaten vanuit de grote rivieren staan dicht en ook op de hogere oeverwallen staan aanvoerpompen uit. We voeren het teveel aan water af, gemalen draaien af en aan.

In het Gelders rivierengebied houden we vooral in de natte komgronden lagere peilen aan, iets boven winterpeil. In de zandige gebieden waar geen water is aan te voeren, zoals onder Wijchen, zitten we zelfs iets onder streefpeil om het teveel aan water uit hoger gelegen terrein af te voeren. In het westelijke veenweidegebied zijn de marges kleiner en staan we net onder zomerpeil. Op de zeeklei in de akkerbouwgebieden van Altena is het snel nat, daar staan sloten nu op het lage winterpeil.

kaart neerslag oktober
De neerslagsom van oktober in ons werkgebied, minus de laatste dag van vandaag: in de natste delen viel ruim 200 millimeter, bijna 3x zo veel als gemiddeld in oktober. (beeld Hydronet)

Weer en rivier

Het is deze week nog wisselvallig met buien. Vooral donderdag en in het weekend wordt onstuimig weer voorspeld met de meeste neerslag. Na het weekend wordt rustiger herfstweer verwacht. De Rijn steeg de afgelopen week naar een normaal peil voor de tijd van het jaar bij Lobith. De stijging zet snel door, naar een golfje van 11m boven NAP volgende week. De afvoer op de Maas is al een tijdje hoger dan normaal en zal eveneens stijgen.

Door de neerslag en de opkomende kwel blijft de bodem verzadigd. Grondwaterstanden staan overal hoog. Soms extreem hoog, nu al op een niveau dat we doorgaans kennen van de winter of het voorjaar, bij de start van een nieuw groeiseizoen.

Peilbeheersing

Het blijft voorlopig drijfnat: na de regen van deze week volgt kwel van de stijgende rivieren. Grondwaterstanden blijven hoog. Om nieuwe neerslag op te kunnen vangen en om wateroverlast te vermijden, beweegt ons peilbeheer stapsgewijs verder naar winterpeil. Het tempo verschilt per deelgebied, met maatwerk voor lokale eigenschappen van de bodem en het landschap. Na Altena zullen de Gelderse gebieden het winterpeil bereiken. Als laatste is dat het geval in het veenweidegebied van Alblasserwaard en Vijfheerenlanden vanwege de gevoeligheid voor bodemdaling.