Komende week vallen er verspreid over het gebied een aantal buien. Als ze lokaal blijven, verwachten we weinig effect op de waterstanden en is bijsturing beperkt nodig. Voorlopig blijven we op zomerpeil staan vanwege lokale beregening en droge periodes na deze week.

Toestand watersysteem

Na de weersomslag van vorige week is het rustig en stabiel septemberweer. Het effect van de lokale buien op ons peilbeheer is beperkt. Hoewel ze lokaal veel neerslag kunnen brengen, kan het water goed verdeeld worden. Zo viel vorige week dinsdagavond 12 september precies boven de binnenstad van Tiel een zware bui van 60 mm in een uur tijd. Op de Dode Linge steeg het peil korte tijd, maar kon goed verwerkt worden.

Nu de zomerse hitte achter ons ligt, zakken sloten langzaam naar zomerpeil, of ze staan daar al op. Mondjesmaat voeren we in sommige delen water aan vanaf de grote rivieren. We doen dat om sloten op peil te houden en om maaisel weg te spoelen uit sloten die we nu maaien.

Neerslag Tiel in kaart
De hoosbui van 12 september, zeer lokaal in Tiel. (Hydronet)

Weer en rivier

Deze week is wisselvallig, de meeste buien worden verwacht op donderdag. Komend weekend wint de zon terrein. Temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar.

De Rijn staat onder het langjarig gemiddelde, een trend die we kennen van afgelopen zomers. Eind deze week stijgt de waterstand bij Lobith weer licht. Op de Maas is de afvoer stabiel en normaal voor de tijd van het jaar. Doordat de meeste regen in het oostelijk rivierengebied viel, zijn daar de grondwaterstanden meer gestegen dan in het westelijk rivierengebied maar vrijwel overal stijgen ze licht.

Peilbeheersing

In het peilbeheer blijft het maatwerk per gebied: vrijwel overal zijn we nu gezakt naar zomerpeil. We voeren water aan om peil te behouden en voor maaiwerk in sloten en vaarten. In sommige deelgebieden zakken we iets om buien op te vangen of voor de oogst die nu in volle gang is.

Oktober nadert, van oudsher de maand van de overgang naar het winterpeil. Dit lagere slootpeil is geschikt om buiten het groeiseizoen de buien van herfst en winter op te vangen. Al meerdere jaren houden we het hogere zomerpeil langer vast, om water te bufferen en grondwater aan te vullen. Vorig jaar lieten we het zomerpeil pas los met kerst. Ook dit jaar zullen we anticiperen op de rivierafvoer, grondwaterstanden en neerslagverwachtingen om het goede moment te kiezen.