De impact van PFAS op het gebruik van oppervlaktewater is moeilijk te bepalen. Waterbeheerders hebben een handreiking nodig voor de beoordeling van de risico’s van PFAS. Waterschap Rivierenland heeft in de zomer van 2023 aan het RIVM gevraagd zo’n handreiking op te stellen. Het eerste deel van de handreiking is nu klaar. Hiermee kunnen waterbeheerders in heel Nederland aan de slag om vragen over PFAS te beantwoorden.

PFAS is een verzamelnaam voor duizenden verschillende stoffen die een risico vormen voor mens en milieu. Het RIVM heeft een overzicht gemaakt van de methoden die er al zijn om de risico’s van PFAS in oppervlaktewater te beoordelen. In het overzicht beschrijft het RIVM welke methode het meest geschikt is voor verschillend gebruik van oppervlaktewater. Zoals zwemwater en het laten drinken van vee. Nu kunnen waterbeheerders in heel Nederland aan de slag om vragen over PFAS te beantwoorden. Dit overzicht is een eerste stap. In de tweede fase van het onderzoek zal het RIVM een toelichting geven aan de hand van voorbeeldberekeningen. De PFAS-handreiking en het bericht van het RIVM staan op de website van het RIVM.