Waterschap Rivierenland is samen met aannemer FPH Ploegmakers bezig met de dijkversterking Stad Tiel. De aannemer maakt op dit moment langs het Amsterdam-Rijnkanaal een bijzonder zandscherm: de grofzandbarrière. Het werk duurt tot het einde van dit jaar. Dit is de tweede keer dat het waterschap deze nieuwe techniek in Nederland gebruikt voor een dijkversterking.

Het waterschap is dan ook trots om deze techniek opnieuw in te zetten. Aannemer FPH Ploegmakers past deze techniek voor de tweede keer toe. Ze hebben de uitvoeringsmethodiek verbeterd. Inzichten uit de eerdere ervaring met het plaatsen van de grofzandbarrière hebben daarbij geholpen.

Op een natuurlijke manier voorkomt de grofzandbarrière het probleem van piping. Bij piping stroomt er water onder de dijk door bij een groot verschil in waterstand voor en achter de dijk. Als dit water te snel onder de dijk door stroomt, zal er steeds meer zand uit de ondergrond van de dijk meespoelen. Hierdoor ontstaat een soort ondergronds kanaaltje dat water met zand meevoert. Als er te veel zand wegspoelt, zakt de hele dijk in elkaar.

Bij de grofzandbarrière wordt een sleuf van grof zand aan de landzijde, beneden aan de dijk geplaatst. De grofzandbarrière laat het grondwater onder de dijk wel doorstromen, maar houdt het meegevoerde zand onder de dijk tegen. Zo voorkomen we dat de dijk in elkaar zakt.

Werken met een grofzandbarrière is duurzamer dan de traditionele aanpak. Bij deze grofzand-techniek maak je gebruik van natuurlijke grondstoffen (grof zand en klei) en van vrijgekomen grond uit de sleuf. Daardoor gaat de grofzandbarrière heel lang mee. Traditionele oplossingen nemen meer ruimte in of zijn duurder. Denk hierbij aan het plaatsen een damwand van staal of een kleilaag aan de voet van de dijk. De grofzandbarrière is dus een goede techniek om piping tegen te gaan.

Bekijk ook het filmpje over de grofzandbarrière van De Innovatieversneller.

De Innovatieversneller is opgestart door Waterschap Rivierenland en andere waterschappen. Het project zorgt ervoor dat het gebruik van slimme en innovatieve oplossingen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) wordt gestimuleerd en versneld. Via video’s die De Innovatieversneller maakt, komen we ook meer te weten over wat De Innovatieversneller voor het project Stad Tiel en specifiek voor de grofzandbarrière heeft betekend.

De aannemer werkt langs het Amsterdam-Rijnkanaal aan de grofzandbarrière