Wilbert Litjens

Fractie

BoerBurgerBeweging (BBB)

Nevenfuncties

  • Medevennoot A. Litjens-Bolk VOF (bezoldigd)
  • Eigenaar Wilbert Litjens Beheer BV (bezoldigd)
  • Lid ledenraad Royal FrieslandCampina (bezoldigd)

Contact

E-mail: w.litjens@wsrl.nl