Natuurlijk bodembeheer is belangrijk voor een duurzame en prettige leefomgeving. Het zorgt voor schoner water en meer biodiversiteit onder én boven de grond. In de afgelopen drie jaar zijn er +/- 110 boeren en tuinders aan de slag gegaan met de Bodem als Basis in de gebieden van waterschap Hollandse Delta (WSHD), Waterschap Rivierenland (WSRL), Hoogheemraadschap van Delfland (HHD) en Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR).

Voor meer informatie over het project gaat u naar LTO Noord, de bodem als basis.