Leiding Beuningen hersteld, Hogewaldstraat nog dicht

Het lek in de afvoerleiding onder de Hogewaldstraat in Beuningen is hersteld. Gezuiverd water van de rioolwaterzuivering in Weurt gaat weer via de normale route naar de Waal. De bouwkuip wordt gevuld en tijdelijke pompen gaan weg. De straat zelf wordt na de kerstvakantie gerepareerd en opengesteld.

Met man en macht is een maand lang gewerkt aan herstel van de leiding op vier meter onder de straat. Vanwege huizen in de directe omgeving gebeurde dit extra zorgvuldig. We konden overlast tot een minimum beperken. Er was doorlopend contact met bewoners, gemeente en partners.

Complexe operatie

Op 17 november werd de leiding van het waterschap geraakt door werkzaamheden van derden. Herstel was complex: het gaat om een grote afvoerleiding op grote diepte. Neerslag en kwel bij hoogwater leidden bovendien tot natte omstandigheden. Via een overdekte bouwput werd de leiding blootgelegd en hersteld met glasvezelversterkte kunststof (gvk).

Water omleiden

Zo lang de leiding buiten bedrijf was, stuurden we het gezuiverde water naar het Maas-Waalkanaal en via de Nieuwe Wetering naar de Maas. We waarschuwden voor een opvallende geur en schuim en ontraadden houders van huisdieren en vee contact met het water. Nu de leiding weer in gebruik is, spoelen neerslag en kwel de sloten weer schoon. Naar verwachting is de vervuiling in de sloten met kerst verdwenen.

Op piekmomenten kon onze rioolwaterzuivering een teveel aan rioolwater direct afvoeren op de Waal. Dit gebeurde incidenteel. Op de Waal verdunt het vuile water snel.

damwanden
Om bij de leiding te komen, werd met damwanden een bouwkuip gemaakt.
Gezuiverd water verliet de rioolwaterzuivering in Weurt niet via de kapotte leiding naar de Waal, maar tijdelijk via sloten naar de Maas.
Om bij neerslag en kwel de sloten te ontlasten, kon een tijdelijke pomp ook water afvoeren naar het Maas-Waal kanaal.
In de bouwkuip groeven we voorzichtig naar de leiding, tot 4 meter diep.
Eenmaal vrij gegraven, kon de schade aan de leiding worden vastgesteld.
Om beschut te werken, kwam op de bouwkuip een overkapping.
De leiding werd hersteld met versterkt kunststof.
Laatste inspecties in de herstelde leiding.