In de vergadering van 1 oktober 2019 zijn onder meer de volgende besluiten genomen.