Vanaf 1 januari 2024 is de invoering van de Omgevingswet een feit. Wat betekent dit voor u?

Wat is de Omgevingswet?

Vroeger stonden de regels over alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt in wel 26 verschillende wetten. Denk aan regels over milieu, bodem, water, wegen, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw. In de Omgevingswet zijn al die regels samengevoegd tot één wet.


U krijgt met de Omgevingswet te maken als:

  • U iets wilt bouwen of verbouwen aan uw huis, tuin of bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan een steiger aanleggen, een boom kappen aan de waterkant of een loods bouwen in een weiland. U bent dan initiatiefnemer en moet dan uitzoeken of u een vergunning nodig heeft. Dat kan online in het nieuwe Omgevingsloket.
  • Er iets gaat veranderen in uw omgeving, bijvoorbeeld omdat iemand anders iets wil bouwen of verbouwen. U kunt dan belanghebbende zijn. In de Omgevingswet staat wat de mogelijkheden zijn om uw mening over die plannen te geven. Dit noemen we participatie.

Vergunningen

Het Omgevingsloket

Een vergunning aanvragen kan vanaf 1 januari via het nieuwe Omgevingsloket(externe link). Dit loket vervangt drie bestaande toepassingen die tot nu toe konden worden ingezet (het Omgevingsloket online (OLO), Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en ruimtelijkeplannen.nl)

In het nieuwe Omgevingsloket kunt u:

  • Zien welke regels waar gelden. In het onderdeel “Regels op de kaart” kunt u zien welke regels waar gelden. Dit zijn officiële besluiten van overheden. De regels van de waterschappen, het rijk, de provincies en gemeenten zijn straks in vragenbomen verwerkt. Die vragen moet u beantwoorden en daarmee wordt duidelijk of uw plan een kans van slagen heeft.
  • Checken of u een vergunning nodig heeft. Met behulp van vragenbomen wordt inzichtelijk of, en welke vergunning-, meldings- of andere informatieplicht waar geldt. Uit uw vergunningscheck komen één of meerdere activiteiten. Per activiteit leest u wat u moet doen.
  • Een vergunning aanvragen of melding doen.

Het Omgevingsloket is nieuw. Het kan zijn dat er technische storingen zijn. Probeert u het dan later nog een keer. Komt u er niet uit? Mail dan naar vergunningen@wsrl.nl. 

Participatie

Als u een vergunning aanvraagt moet u zelf uw plannen met omwonenden en eventuele andere belanghebbenden te bespreken: participatie.
Participatie is niet altijd verplicht, maar het is wel een aanvraagvereiste. Dit betekent dat u moet aangeven of, en wat u aan participatie heeft gedaan, en wat u met die inbreng heeft gedaan. Op welke manier u de participatie heeft vormgegeven is een eigen keuze. Als u geen participatie heeft toegepast kunt u aangeven waarom u dat niet heeft gedaan. Weten hoe Waterschap Rivierenland met participatie omgaat? Bekijk hier de pagina participatie.

Meer informatie over de Omgevingswet?

Kijk op wsrl.nl/omgevingswet of mail naar omgevingswet@wsrl.nl