Eerste deel dijk Gorinchem-Waardenburg officieel geopend

Het eerste deel van het dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg is klaar. Bewoners en gebruikers namen de eerste dijkvakken nabij Tuil en Haaften weer in gebruik. Op 9 februari stond de Graaf Reinaldalliantie stil bij deze eerste mijlpaal.

Tweeënhalfjaar geleden is de Graaf Reinaldalliantie gestart om de dijk te versterken langs de Waal tussen Gorinchem en Waardenburg. Een grote opgave met veel uitdagingen. 23 kilometer dijk moet versterkt worden. Dit gebeurt met grond en damwanden. Het eerste deel, circa 4 kilometer, is nu klaar en is weer opengesteld voor bewoners en gebruikers. Op 9 februari vierden we deze mijlpaal met bestuurders van provincie Gelderland, gemeente West Betuwe en Waterschap Rivierenland. Met deze partners werken we nauw samen.

De nieuwe dijk is hier ingericht als ‘Gastvrije Waaldijk’ waarbij de lange lijn van de noordelijke Waaldijk eenzelfde karakter krijgt met een rustige asfaltbaan en een herkenbare band aan de rivierzijde. Ook staan er in Tuil twee bankjes als rustpunt.

De Graaf Reinaldalliantie wordt gevormd door Waterschap Rivierenland en de combinatie ‘Waalensemble’. Deze bestaat uit Heijmans, GMB en DEME Environmental NL met Royal HaskoningDHV als adviserende partij. Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het Rijk en de waterschappen werken samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Dat is nodig om Nederland te beschermen tegen overstromingen.

In juni 2021 is de uitvoering gestart. Naar verwachting is de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg eind 2025 hoogwaterveilig.

De stadsomroeper is deze keer stadsdichter
De stadsomroeper van Gorinchem is deze keer dorpsdichter voor Haaften, Tuil en Waardenburg