Op vrijdag 29 september hebben heemraad Kees Romijn van Waterschap Rivierenland en wethouder Ria Barber van de gemeente Berg en Dal het eerste deel van ‘Breedeweg maakt ruimte voor water’ officieel geopend. Hierbij waren de deelnemers van de ENCORE-conferentie(externe link) uit heel Europa aanwezig. ENCORE is een terugkerende internationale conferentie over klimaat en duurzame ontwikkeling.

Breedeweg maakt ruimte voor water

Samen met inwoners en provincie pakken gemeente en waterschap het project ’Breedeweg maakt ruimte voor water’ aan. Dit doen we met ongeveer 40 verschillende, grote en kleinere, maatregelen bij zeven verschillende stroombanen.

Wat is een stroombaan?

Stroombanen zijn natuurlijke dalen in het landschap. Deze staan normaal gesproken droog. Bij hevige neerslag stromen regenwater en modder vanaf de hellingen via deze dalen naar beneden. Dit kan wateroverlast veroorzaken in Breedeweg. Door regenwater zoveel mogelijk op de hellingen op te vangen én vast te houden, stroomt het minder door naar beneden. Hierdoor wordt de wateroverlast in het dorp minder en gaan we verdroging tegen. In onderstaande laten we zien welke maatregelen zijn genomen om wateroverlast te verminderen.

Onthulling informatiebord

Tijdens het bezoek is het informatiebord aan de Knapheideweg onthuld. In dit deel (stroombaan 1) van Breedeweg is het werk klaar.

Kees Romijn: ‘Door aan het begin van stroombaan 1 het regenwater wat van de helling afkomt, op te vangen en in de bodem te laten zakken, kan dat regenwater geen overlast meer veroorzaken in het dorp. Dat was ons belangrijkste doel. In totaal kunnen we met deze maatregelen samen zo’n 11 miljoen liter water bergen. En het mooie is dat dit water daarna rustig in de bodem kan wegzakken, waarmee we tegelijkertijd de verdroging van de stuwwal kleiner maken.’