F.H.M. (Franka) Tomassen

Fractie

Water Natuurlijk

Nevenfuncties

  • Melkveehoudster Boerderij Opneij (bezoldigd)
  • Maat in maatschap Tomassen Vrugteman (bezoldigd)
  • Bestuurslid ANV Lingestreek (onbezoldigd)
  • Bestuurslid LTO Oost Betuwe (onbezoldigd)

Contact

E-mail: f.tomassen@wsrl.nl