Een kant en klare oplossing tegen hoosbuien is er niet. Het waterschap is samen met gemeenten actief bezig om de kans op wateroverlast zoveel mogelijk te verkleinen. Een aantal voorbeelden.

Brede sloten

We verbreden de sloten, zodat er meer ruimte is om hoosbuien op te vangen. 

Diepe sloten

Diepe sloten

We baggeren regelmatig de sloten zodat ze voldoende diep blijven en het water goed kunnen afvoeren.

Regelmatig maaien

Regelmatig maaien

We zorgen dat er niet teveel planten en begroeiing op de oevers van de sloten staat. Door regelmatig te maaien kan het water in de sloten blijven stromen.

Goede verbindingen

Goede verbindingen

We vergroten verbindingen tussen sloten (duikers). Zo kan het water in de sloten goed wegstromen naar de grote rivieren.

Water wegpompen

Bij een weeralarm pompen we preventief water uit sloten weg. Hierdoor zakt het waterpeil en is er meer ruimte om de hoosbuien op te vangen.

Klimaatbestendig bouwen

Klimaatbestendig bouwen

We zorgen ervoor dat nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen klimaatbestendig worden gebouwd. Dat betekent dat er meer ruimte is om regenwater tijdelijk vast te houden. Zo is er minder kans op wateroverlast.

Extra wateropvang

Wateropvang

Samen met gemeenten zorgen we ervoor dat 
waterafvoer en de riolering op orde is. We zorgen
ook voor extra opvangplekken voor regenwater.
Dat kan bijvoorbeeld in een park, speeltuin, parkeerplaats
of stadsplein.