Jan van Lent

Fractie

Ongebouwd

Nevenfuncties

  • Eigenaar Firma Van Lent vof te Alphen (bezoldigd)
  • Eigenaar Javale Advies te Alphen (bezoldigd)
  • Vice-voorzitter Federatie Dorpslijsten West Maas en Waal te Alphen (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Federatie Dorpslijsten Maasdorpen te Maasbommel (onbezoldigd)
  • Penningmeester Maas en Waalse Oogstdagen te Alphen (onbezoldigd) (eindigt 1 juni 2023)
  • Lid Fruitteelt Adviescommissie OFH te Zoetermeer (bezoldigd)
  • Voorzitter Vitaal West Maas en Waal Gebiedscoöperatie te Alphen (onbezoldigd) (eindigt 1 oktober 2023)

Contact

E-mail: j.van.lent@wsrl.nl