Speurhond Sepp op zoek naar muskusratten

Muskusrattenbeheer Rivierenland heeft sinds kort een vrolijke viervoeter in dienst. Speurhond Sepp gaat op zoek naar muskusratten. Het is voor het eerst dat Rivierenland een speurhond inzet bij het opsporen van muskusratten.

Een hond heeft een veel betere neus dan een mens

En ruikt dus veel eerder of een muskusrat zich in de buurt schuilhoudt. Als de hond aanslaat, weet de muskusratbeheerder waar hij vallen moet neerzetten. Zo kunnen we sneller muskusratten opsporen. Een mooie samenwerking tussen hond en mens om de populatie van muskusratten beter te beheren.

Muskusrattenbeheer Rivierenland doet nog veel meer om muskusratten terug te dringen tot aan de grens

Zo leiden we ook het project Life MICA. Dit is een Europese samenwerkingen om de muskus- en beverratten terug te brengen tot een beheersbare groep. Zo voorkomen we schade aan dijken, biodiversiteit en gewassen. Meer weten: https://www.waterschaprivierenland.nl/life-mica-europese-aanpak-muskus-en-beverratten

Muskusrattenbeheer Rivierenland is actief in het werkgebied van vier waterschappen

Dit zijn Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Hollandse Delta en Rivierenland. De organisatie ligt in handen van Waterschap Rivierenland.

Sep speurt naar muskusratten in een polder samen met muskusratbestrijder Winrik.
Sep speurt naar muskusratten in een polder samen met muskusratbestrijder Winrik.
Sep speurt naar muskusratten in een polder samen met muskusratbestrijder Winrik.
Sep speurt naar muskusratten in een polder samen met muskusratbestrijder Winrik.