Het veranderende klimaat en nieuwe inzichten stellen nieuwe eisen aan onze veiligheid in de toekomst. Vele dijkwerkers zetten zich daarom dagelijks met passie en trots in omdijken te verstevigen. Samen zorgen we voor sterke dijken.