Sterke dijken

Het veranderende klimaat en nieuwe inzichten stellen nieuwe eisen aan onze veiligheid in de toekomst. Vele dijkwerkers zetten zich daarom dagelijks met passie en trots in omdijken te verstevigen. Samen zorgen we voor sterke dijken.

Met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zorgen we dat in 2050 alle primaire keringen voldoen aan de nieuwste normen. Bekijk hier de projecten die plaatsvinden in het rivierengebied.