Waterschap Rivierenland geeft voor 2024 nog eens ruim 90 hectare dijkhellingen uit in het rivierengebied. De percelen zijn te gebruiken voor het winnen van gras (twee keer maaien en afvoeren).

Het gaat om zes dijktrajecten, in aanvulling op de percelen die afgelopen najaar al werden uitgegeven. De extra percelen liggen in het Land van Maas en Waal, de Bommelerwaard en bij Papendrecht. Ze worden op 19 maart 2024 uitgegeven. Het onderhoud op deze dijktrajecten vindt plaats in 2024. Lees meer over de extra uitgifte.

Ecologie: gefaseerd maaien

Waterschap Rivierenland wil op de dijk werken aan ecologische waarden en biodiversiteit. Het waterschap besteedt hier in het traject van aanbesteding specifiek aandacht aan. Maaisel wordt altijd afgevoerd. En bij het maaien willen we garanderen dat fauna altijd een vlucht- en verblijfplaats heeft op de dijk. Daarom vindt de eerste maaironde plaats in twee fasen. Eerst wordt in mei de helft van de dijk gemaaid. De tweede helft wordt minstens 6 weken later gemaaid, als de eerste helft weer is gegroeid.

De tweede maaironde vindt plaats tussen 15 augustus en 1 oktober. Hierbij wordt al het gras op de dijken in één keer gemaaid. Lees meer over dijkbeheer en biodiversiteit.