Het rivierengebied droogt verder op, nu Rijn en Maas tot rust komen en er weinig neerslag valt. Lokale verschillen zijn groot: soms is er nog volop kwel en op andere plekken bereiden we ons al voor om water vast te houden.

Toestand watersysteem

Kwel, enkele buien en de verzadigde bodem zorgen ervoor dat we het teveel aan water afvoeren. Die afvoer neemt af: het waterpeil in sloten is stabiel en onze gemalen hoeven minimaal te draaien. Na de extreem natte maanden sinds oktober leidt kwel hier en daar nog steeds tot natte kruipruimtes of kelders. De hogere oeverwallen, bijvoorbeeld in de Betuwe, Ooij en het Land van Maas en Waal, zien we nu als eerste opdrogen.

Weer en rivier

Het wordt een grijze, zachte week. Met weinig neerslag maar ook weinig zon. Na het weekend wordt frisser weer verwacht met normale temperaturen voor de tijd van het jaar.

Tikte de vierde hoogwatergolf van deze winter begin januari nog een waterstand aan van 14,37m +NAP op de Rijn bij Lobith, zondag passeerde een golfje van slechts 12m +NAP. De rivier daalt tot midden volgende week richting 10m +NAP, nog steeds boven het langjarig gemiddelde. De Maas daalt licht naar een afvoer iets onder normaal voor de tijd van het jaar.

De daling in de grondwaterstanden zet door, van een extreem hoog niveau naar normale waarden voor de tijd van het jaar.

Peilbeheersing

We voeren het teveel aan water af, maar er zijn lokale verschillen. Zo bereiden we ons voor op het vasthouden van water op de hogere oeverwallen, waar water snel weg zakt. De afvoer die daar nu nog is, gebruiken we om iets boven winterpeil te blijven. Zo stellen we het moment uit dat we water aan moeten voeren.