Waterbericht: weinig last van storm Ciarán, rustig richting winterpeil

Storm Ciarán had weinig effect op het rivierengebied, hoewel de neerslag in de Alblasserwaard flink was. Het weer blijft wisselvallig en de rivierwaterstanden stijgen, dus de bodem blijft verzadigd. We zetten verdere stappen naar het lagere winterpeil om neerslag en kwel op te vangen.

Toestand watersysteem

Storm Ciarán zorgde vooral in het westen van ons werkgebied voor neerslag: in de Alblasserwaard viel vorige week bijna 70 millimeter. De harde zuidenwind velde enkele bomen in het veenweidegebied, maar zorgde niet voor hoge vloedstanden op de Lek. Dat gebeurde pas toen de wind afgelopen weekend naar het westen draaide. Het betekende dat afvoer naar de Lek bij vloed soms langdurig was onderbroken. Dankzij gedoseerd peilbeheer in polder en boezem bleef dat zonder gevolgen. Verschillende historische watermolens kregen de kans om te malen.

Overal in het rivierengebied blijft de bodem verzadigd na de overvloedige regen van vorige maand. Regen die valt, stroomt direct af naar de sloot. Het Kolffgemaal in Hardinxveld-Giessendam draait regelmatig om het teveel aan water in de Linge af te voeren naar de Merwede. Vrijwel overal staan sloten op of net boven winterpeil, het lagere peil in het natte seizoen.

Weer en rivier

Het weer blijft wisselvallig met enkele opklaringen, de temperatuur is merkbaar lager dan de afgelopen weken. De meeste neerslag wordt verwacht op vrijdag en zondag. De wind blijft matig, windkracht 4 en overwegend zuidelijk.

De Rijn steeg naar een waterstand die hoger is dan normaal in de tijd van het jaar. De rivier stijgt de komende week geleidelijk richting 10 meter boven NAP bij Lobith. Op de Maas is de afvoer hoger dan gebruikelijk, daalt deze week licht om daarna weer te stijgen.

Door neerslag en kwel blijven de grondwaterstanden nu stabiel op een hoog niveau. De bodem blijft verzadigd en neemt weinig water op.

Peilbeheersing

Bij hogere waterstanden duwt de rivier het grondwater omhoog, ook binnendijks. We noemen dat kwel, een fenomeen dat vooral zichtbaar is op de zandige oeverwallen. In de Alblasserwaard, onder zeeniveau, is dat er altijd. In de Tieler- en Bommelerwaard is kwel merkbaar vanaf een peil rond elf meter op de Rijn bij Lobith. In de hoger gelegen Betuwe en het Land van Maas en Waal gebeurt dat bij een nog hoger rivierpeil en neemt toe als hoogwater aanhoudt.

Om nieuwe neerslag en kwel op te vangen, nemen we verdere stappen richting het winterpeil. Het is maatwerk per gebied. In het veenweidegebied blijven sloten nog tussen zomer- en winterpeil, om bodemdaling te minimaliseren. Op de oeverwallen wachten peilbeheerders de kwel af om te zakken naar winterpeil. Medewerkers in het veld combineren het bedienen van handstuwen met de schouw op de watergangen, die nu in volle gang is.