Waterschap Rivierenland dringt aan op een PFAS-verbod

De verontreiniging van water en bodem met PFAS moet stoppen. Dat onderstreepte het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland maandagavond 9 oktober nog eens in een unaniem aangenomen motie. Waterschap Rivierenland vindt dat deze stoffen niet thuishoren in water en bodem.

De afgelopen jaren hebben we PFAS in een groot deel van ons werkgebied aangetroffen. PFAS is een verzamelnaam voor duizenden verschillende stoffen die een risico vormen voor mens en milieu. Ze zijn onder andere jarenlang uitgestoten door Chemours in Dordrecht. Uit zorg voor de waterkwaliteit startten we in 2018 met metingen naar PFAS in het deel van ons werkgebied in de buurt van Chemours. Daarin vonden we verontrustende concentraties PFAS, die met de nieuwste inzichten van het RIVM als gevaarlijk hoog te duiden zijn.

Waterschap Rivierenland stelt Chemours aansprakelijk

Uit de motie van gisteravond blijkt ook dat het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland schade wil verhalen op Chemours. Wat precies de schade gaat zijn, moet nog blijken. Wat al wel duidelijk is, is dat het waterschap extra activiteiten moet uitvoeren. Naast de uitgebreide metingen die we doen, zoeken we naar manieren om met de PFAS-verontreiniging in water en grond om te gaan. En wat voor financiële schade de PFAS-verontreiniging met zich meebrengt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verwerking van bagger en slib uit sloten.

Inwoners hebben recht op een goede kwaliteit van water en bodem

Als waterschap hebben we een verantwoordelijkheid om te zorgen dat inwoners het water in ons gebied op allerlei manieren kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan zwemmen, vissen en de (moes)tuin besproeien. Dit benadrukt nog maar eens dat de verontreiniging van water en bodem met PFAS moet stoppen.

Lees meer over de aanpak van Waterschap Rivierenland op het gebied van PFAS.