Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) int de waterschapsbelasting voor Waterschap Rivierenland. Heeft u vragen over waterschapsbelastingen, aangifte, verhuizing, kwijtschelding, enzovoort? Neem dan contact op met Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR).

VRAGEN OVER UW WATERSCHAPSBELASTING

Adresgegevens BSR

 • Bezoekadres: Stationsstraat 4-8, 4001 CE Tiel
  U kunt de BSR bezoeken op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 -12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur
   
 • Postadres: Postbus 18, 4000 AA Tiel
   
 • Telefoon: (0344) 704 704
  U kunt de BSR op werkdagen telefonisch bereiken van 8.30 -12.30 uur

 • Website: www.bsr.nl

 • Digitaal loket: log in bij MijnBSR 

Eind februari verstuurt BSR de eerste belastingaanslagen voor het jaar 2024

Wanneer u uw aanslag ontvangt, weten we niet. BSR stuurt namelijk het hele jaar belastingaanslagen. Via MijnBSR ziet u welke belastingaanslagen u al heeft ontvangen. Heeft u gekozen voor een digitale belastingaanslag? Dan vindt u deze in uw berichtenbox bij MijnOverheid.

MijnBSR

Kosten waterschapsbelasting

Hoeveel waterschapsbelasting u moet betalen, hangt af van uw situatie.

 • Woont u alleen of met meer personen in een huis?
 • Huurt u een huis of heeft u een huis gekocht?
 • Wat is de WOZ-waarde van het huis?
 • Woont u in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden of ergens anders?

KOSTEN PARTICULIEREN PER SITUATIE KOSTEN BEDRIJVEN EN NATUURTERREINEN PER SITUATIE

Kijk voor een korte toelichting op de pagina 'toelichting waterschapsbelasting'

Tarieven 2024

De waterschapsbelasting bestaat uit 4 soorten heffingen:

 • Zuiveringsheffing
 • Verontreinigingsheffing
 • Watersysteemheffing
 • Wegenheffing (Alblasserwaard en Vijfheerenlanden)

Op uw aanslag vindt u een combinatie van die soorten heffingen. 

Overzicht tarieven waterschapsbelasting 2024

Soort belasting

Heffingsmaatstaf

Tarief 

Watersysteemheffing ingezetenen (in €)

Woonruimte

134,64

Wegenheffing ingezetenen 51,08

Wegenheffing gebouwd

% WOZ-waarde

0,01047%

Watersysteemheffing gebouwd binnendijks

% WOZ-waarde

0,03670%

Watersysteemheffing gebouwd buitendijks

% WOZ-waarde

0,01835%

Wegenheffing ongebouwd per hectare (in €)

hectare

15,83

Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks ex wegen

hectare

108,10

Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks wegen

hectare

540,50

Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks ex wegen

hectare

54,05

Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks wegen

hectare

270,25

Wegenheffing natuur totaal per hectare (in €)

hectare

1,87

Watersysteemheffing natuur binnendijks

hectare

8,94

Watersysteemheffing natuur buitendijks

hectare

4,47

Zuiveringsheffing*vervuilingseenheid68,51
Verontreinigingsheffing **vervuilingseenheid68,51

* Zuiveringsheffing betaal je als je water loost via de riolering. Deze heffing wordt berekend per vervuilingseenheid. Een huishouden van 2 of meer personen betaalt voor drie vervuilingseenheden (3 VE). Mensen die alleen wonen betalen voor één vervuilingseenheid (1 VE).

** Verontreinigingsheffing betaal je als je water loost op beken of sloten. Deze heffing wordt berekend per vervuilingseenheid. Een huishouden van 2 of meer personen betaalt voor drie vervuilingseenheden (3 VE). Mensen die alleen wonen betalen voor één vervuilingseenheid (1 VE)

Kwijtschelding

Kunt u de waterschapsbelasting niet betalen? Misschien kunt u dan kwijtschelding krijgen. Op de kwijtscheldingspagina van Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) vindt u de voorwaarden en hoe u kwijtschelding aanvraagt.

KWIJTSCHELDINGSPAGINA BSR

Bezwaar maken tegen uw belastingaanslag

Klopt uw aanslag waterschapsbelasting niet? Of bent u het niet eens met extra kosten van een aanmaning of dwangbevel? Dan kunt u bezwaar maken tot uiterlijk zes weken na de datum op de brief van Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR). U maakt ook bezwaar bij Belastingsamenwerking Rivierenland.

BEZWAAR MAKEN WATERSCHAPSBELASTING

Heeft u gevonden wat u zocht?