Historische kaart van ene naar andere jubilerend waterschap

Een historische kaart uit 1684 van Schieland is gisteren 16 november in Rotterdam door Waterschap Rivierenland overgedragen aan het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Beide waterschappen vieren hun 750-jarig bestaan. Dijkgraaf Toon van der Klugt ontving de kaart uit handen van zijn collega Co Verdaas. De kaart komt uit een nalatenschap en wordt nu onderdeel van de historische collectie in de Maasstad.

De kaart is een tweede druk uit 1684 van het hoogheemraadschap van Schieland. Op basis van landmetingen door Jan Janszoon Stampioen vervaardigd door Johannes Vingbooms. De eerste druk was van 1660, latere drukken verschenen nog tot 1765. De kaart is niet ingekleurd en daarmee een aanvulling op de collectie van het hoogheemraadschap, die al een ingekleurde versie uit 1684 telt. De manshoge kaart komt uit een nalatenschap in Sliedrecht aan Waterschap Rivierenland, met het verzoek een passende bestemming te vinden.

detail kaart

Opgeteld 1500 jaar waterbestuur

Dit jaar vieren beide waterschappen hun 750-jarig bestaan. Bij beide was graaf Floris V van Holland de grondlegger: op 12 februari 1273 van de Grote Waard (nu Altena, sinds 2006 in Waterschap Rivierenland) en op 14 mei van het hoogheemraadschap van Schieland (in 2005 gefuseerd met de Krimpenerwaard). Alleen het hoogheemraadschap van Rijnland is ouder. Samen bundelen de jubilarissen 1500 jaar aan kennis en ervaring met water.

Aanpassen aan nieuwe uitdagingen

“Zo’n jubileum is alleen weggelegd voor wie de kunst verstaat om zich aan de passen aan veranderende omstandigheden”, zegt dijkgraaf Verdaas. “Water is nog steeds de constante factor, de uitdaging is nu anders. Klimaatadaptatie, extreem weer, bodemdaling, kwaliteit van water en biodiversiteit, de druk op de ruimte. De strijd tegen water wordt een strijd om het water.”

Dijkgraven Verdaas (links) en Van der Klugt (rechts), van de jubilerende waterschappen.

Dichtbevolkt gebied onder de zeespiegel

“Water is van ons allemaal én is voor ons allemaal belangrijk. Bijna tweederde van Nederland is overstroombaar. Het gebied van Schieland en de Krimpenerwaard is het diepst gelegen in ons land met bijna 7 meter onder de zeespiegel,” zegt dijkgraaf Van der Klugt. “We staan in de frontlinie om dit dichtbevolkte gebied bewoonbaar en (be)werkbaar te houden.”

Dijkgraaf Van der Klugt kwam, in antwoord op de kaart, met een verrassing. Hij overhandigde dijkgraaf Verdaas, die binnenkort begint als Deltacommissaris, een moderne variant van een historische hensbeker. Met inscriptie: "Na 750 jaar nog steeds vrienden."

De hensbeker, een oude Hollandse bestuurstraditie, in een nieuwe variant.