• Dijkversterking Gameren afgerond

    Bij de omdijking in Gameren is over 1 kilometer, in de teen van de dijk, onderaan het fietspad een grofzandbarrière aangebracht. Dit grove zand voorkomt dat er piping optreedt.

  • Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhovenseveer (KIS)

    Tijdens de veiligheidstoetsing in 2007 bleek dat de dijk op de zuidelijke oever van de Lek tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer op een groot gedeelte niet voldeed aan de veiligheidsnormen. Het risico bestond dat de dijk bij extreem hoogwater kon falen en dus niet meer veilig zou zijn.

  • Munnikenland

    Munnikenland is een bijzonder gebied, waar water, cultuur en natuur al eeuwen met elkaar verweven zijn.