• Dijkversterking Vianen afgerond

    Waterschap Rivierenland heeft de dijk versterkt aan de zuidkant van de Lek tussen de uitmonding van het Merwedekanaal en de A27, ten oosten van de voorschutsluis Vianen.

    Dijkversterking in uitvoering
  • Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhovenseveer (KIS)

    Tijdens de veiligheidstoetsing in 2007 bleek dat de dijk op de zuidelijke oever van de Lek tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer op een groot gedeelte niet voldeed aan de veiligheidsnormen. Het risico bestond dat de dijk bij extreem hoogwater kon falen en dus niet meer veilig zou zijn.

  • Munnikenland

    Munnikenland is een bijzonder gebied, waar water, cultuur en natuur al eeuwen met elkaar verweven zijn.