Overal in het rivierengebied is het kletsnat. De golf hoogwater op de Rijn en de Maas is voorbij. Kwel houdt nog aan. We gaan de dijken en zomerkades inspecteren. Waar nodig voeren we reparaties uit. 

Dit blog is nu gesloten.

Update 10-01 12:00 uur  Op weg naar normale situatie

Polderpeilen op normaal niveau

Na een spannende week op de Linge is de situatie op de Linge nu bijna weer normaal. We leiden nog een klein deel van het Lingewater via het Amsterdam-Rijnkanaal naar de Rijn. Maar we verwachten op korte termijn al het Lingewater weer via het Kolffgemaal bij Hardinxveld-Giessendam af te voeren. De Arkelse Damsluis en de Asperense sluis zijn weer open. Drijvend gemaal De Pannerling gaat vrijdag terug naar Doornenburg.

In de polders staat het peil weer op normale hoogte. De bodem is nog doorweekt. Onze gemalen blijven regelmatig draaien, ook bij vorst.

Beide sluizen bij Asperen zijn open.
Een van de sluizen bij Asperen is dicht geweest. Nu staan ze beide weer open.

Hoogwatergolf voorbij

De hoogwatergolf is het rivierengebied gepasseerd. We gaan nu onze dijken en zomerkades inspecteren. Als er reparaties nodig zijn, voeren we die uit. Beverholen worden bij het zakkende water zichtbaar. We controleren of ze leeg zijn. Als dat zo is, maken we ze dicht. Kwel zal nog een tijd aanhouden. De wellen zullen langzamerhand verdwijnen.

Door het hoogwater hebben we het werk aan onze grote dijkversterkingsprojecten rond kerst tijdelijk stil moeten leggen. De dijkversterkingsprojecten Gorinchem-Waardenburg en Wolferen-Sprok starten volgende week weer op. Bij de projecten Tiel-Waardenburg en Stad Tiel pakken we vanaf vandaag bepaalde werkzaamheden weer op.

Update 08-01 10:00 uur Afbouw maatregelen tegen wateroverlast 

Maatregelen tegen wateroverlast niet meer nodig

Langzaamaan gaan we met de maatregelen terug naar ‘normaal’. Drijvend gemaal De Pannerling hoeft niet meer mee te draaien bij het Kolffgemaal in Hardinxveld-Giessendam. De extra pompen bij Geldermalsen zijn niet meer nodig. En het waterpeil in de polders staat vrijwel overal weer op het normale winterpeil.

Scheepvaart op Merwedekanaal en Linge

Nu het waterpeil gezakt is, is er weer scheepvaartverkeer mogelijk op het Merwedekanaal. Ook wordt er weer geschut bij Vianen en Gorinchem.In de loop van de maandagmiddag gaan de Arkelse Damsluis en de Asperense sluis in de Linge weer open. Dan is er ook weer scheepvaart mogelijk op de Linge. Informatie staat op www.vaarweginformatie.nl. (externe link)

Hoogwater op de rivieren

Een hoogwatergolf passeert ons gebied op de grote rivieren. We zien nieuwe wellen ontstaan. Daar nemen we maatregelen. En we blijven dagelijks dijkinspecties uitvoeren.

Dammen van zandzakken voorkomen uitspoeling van zand bij een wel.
Dammen van zandzakken voorkomen uitspoeling van zand bij een wel.

Update 07-01 16:00 uur Gorinchemse Kanaalsluis weer open

Vandaag rond 12:00 uur hebben we de Gorinchemse Kanaalsluis weer helemaal open kunnen zetten.

Gorinchemse Kanaalsluis weer open

Drijvend gemaal De Pannerling draait nog mee bij het Kolffgemaal in Hardinxveld-Giessendam.

Drijvend gemaal de Pannerling bij Kolffgemaal

Update 06-01 15:00 uur: Peilen op Merwedekanaal en Linge dalen verder. Hoogwatergolf op de grote rivieren.

De peilen zijn op weg naar normaal. Dat heeft tijd nodig. Langzaam bouwen we de genomen maatregelen af. Zo verwachten we morgen de Gorinchemse Kanaalsluis weer wat verder open te zetten. Het Kolffgemaal, de drijvende Pannerling bij het Kolffgemaal en heel veel andere pompen in het rivierengebied draaien zoveel mogelijk.

Hoogwatergolf passeert op de grote rivieren

Op de Maas, Rijn en Waal passeert dit weekend de volgende hoogwatergolf. We voeren dijkinspecties uit en blijven alert.

hoogwater op de rivier

IJs op komst: wees voorzichtig

Het blijft droog. En het wordt kouder. Onze waarschuwing blijft: ga niet schaatsen op het ijs op de volgelopen uiterwaarden.

UPDATE 05-01 16.00 uur – Hoogwater op Linge, grote rivieren en mogelijk ijs op komst:

Hoogwater op de Linge

Het waterpeil van de Linge daalt langzaam. De maatregelen blijven voorlopig nog van kracht. De sluizen bij Asperen, Arkel en Gorinchem blijven (gedeeltelijk) gesloten. Ook draaien gemalen en extra pompen bij Geldermalsen en Hardinxveld-Giessendam op volle toeren. Als het waterpeil op de Linge en het Merwedekanaal voldoende is gezakt, bouwen we de maatregelen af.

Wateroverlast buitendijks

Plaatselijk heeft het hoge water op de Linge buitendijks voor overlast gezorgd. In Leerdam hebben we de wateroverlast in bijna alle huizen kunnen voorkomen. Mede doordat de bewoners zelf zandzakken neer hebben gelegd of schotten hebben geplaatst.

Scheepvaartverkeer op Merwedekanaal en Linge blijft nog gestremd

De komende dagen nemen we maatregelen om de waterstanden op het Merwedekanaal en de Linge te verlagen. We verwachten dat het scheepvaartverkeer gestremd blijft tot halverwege volgende week. Als het eerder mogelijk is om er te varen, heffen we de stremming eerder op. Informatie daarover vindt u in dit blog en op www.vaarweginformatie.nl(externe link).   

Hoogwater op de grote rivieren                                       

Zondag 7 januari komt het hoogste punt van de hoogwatergolf van de Maas en Rijn door ons gebied. We blijven alert. Dijkbeheerders voeren extra dijkinspecties uit.

IJs op komst: wees voorzichtig

In het weekend wordt er kouder en droger weer voorspeld. Misschien komt er zelfs ijs. We raden af om te schaatsen op het ijs op de volgelopen uiterwaarden. Dit omdat de waterstanden in de rivieren dalen na het weekend, nadat ze afgelopen weken steeds hoog hebben gestaan. De volgelopen uiterwaarden en buitenpolders stromen leeg. Dit maakt het ijs in de uiterwaarden onbetrouwbaar omdat er ruimte komt onder het ijs, wat het ijs verzwakt.

Gladde wegen

Daarnaast is er veel kwelwater in het rivierengebied. Kwel is rivierwater dat door de druk van de hoge rivier onder de dijk wordt gedrukt. Dit kwelwater komt terecht in grondwater, sloten en vaarten. Kwelwater blijft ook de komende tijd nog op wegen terecht komen. Wanneer het gaat vriezen kan dit dus ook zorgen voor ijsvorming op wegen. Wees hier alert op.

Update 05-01 8:30 uur: Kolffgemaal draait weer op volle toeren

Gisteren is er met man en macht gewerkt aan het plaatsen van een vervangende motor voor de uitgevallen pomp van het Kolffgemaal. Dankzij die motor draait sinds 2:30 uur vannacht ook de derde pomp van het Kolffgemaal weer mee.
Ook ons drijvend gemaal De Pannerling pompt sinds vannacht mee bij het Kolffgemaal. We voeren daar dus met extra capaciteit water af. Dit is hard nodig om het vele water van de Linge af te voeren.

Dankzij deze maatregelen kunnen we nu de Gorinchemse Kanaalsluis verder openzetten. Ook dit is gunstig voor het waterpeil van de Linge. Het peil op de Linge kan nu gaan dalen. Dat kost wel tijd. In de loop van de ochtend verwachten we de eerste peildalingen te gaan zien. 

We verplaatsen drijvend gemaal de Pannerling.
Ons drijvend gemaal De Pannerling pompt sinds vannacht mee bij het Kolffgemaal.

Update 04-01 15.30 uur

Gorinchemse Kanaalsluis nog verder dicht

We zetten de Gorinchemse Kanaalsluis nog verder dicht, zodat het peil op het Merwedekanaal niet te hoog komt. Dit is nodig omdat het water daar anders over de kades stroomt.

Linge nodig als buffer

Het water op de Linge stijgt nog steeds. De bufferruimte die de Linge biedt, hebben we hard nodig. Dit kan plaatselijk voor overlast zorgen buitendijks, bijvoorbeeld in Leerdam en Geldermalsen. Bij Geldermalsen hebben we pompen geplaatst om ter plekke wateroverlast te voorkomen.

Extra pompen bij Geldermalsen.

Andere motor Kolffgemaal

We hebben een andere motor voor het Kolffgemaal gevonden. We installeren deze zo snel mogelijk.

Schadeherstel

Op veel plaatsen langs de grote rivieren is schade aan de dijken ontstaan door de hoogwatergolf van vorige week. We herstellen schade zo snel mogelijk. Bijvoorbeeld door drijfhout. Of door dassen. Bij Gendt hebben we een dassenhol dichtgemaakt. Dit is belangrijk omdat gangen van dassen in de dijk bij het hoogwater riskant zijn. De dijk kan beschadigen of zelfs inzakken. De das is tijdens de werkzaamheden gevlucht.

Erosie door drijfhout

Scheepvaart op de Linge

De hoge waterstanden en de genomen maatregelen hebben gevolgen voor de scheepvaart op de Linge. Het scheepvaartverkeer op het Merwedekanaal is nu stilgelegd. Informatie daarover staat op www.vaarweginformatie.nl(externe link)

Overzichtskaart wateroverlast

Op bovenstaande kaart ziet u de plekken met mogelijke wateroverlast.

Update 04-01 12.00 uur: Hoge waterstand op de Linge

Het is kletsnat in het rivierengebied. Het hoogwater op de grote rivieren en de neerslag houden aan. Een vierde piek op de Rijn valt komend weekend samen met een golf op de Maas. Pas in het weekend valt er wat minder neerslag. Pompen en gemalen draaien volop. Kwel treedt op tot ver in januari.

Hoge waterstanden op de Linge

Het water stijgt op de Linge. De sloten van de polders die afwateren op de Linge zitten vol. Daarom proberen we het water zo goed mogelijk te verdelen. Zodat we bepaalde lage gelegen plekken ontzien.
Vandaag sluiten we een van de twee sluizen bij Asperen. Dit zorgt ervoor dat we het water op de Linge beter kunnen verdelen. En al het Lingewater tussen Tiel en Gorinchem langzamer naar Gorinchem stroomt. Ook plaatsen we extra pompen bij Geldermalsen om water uit de polder af te voeren naar de Linge en ter plekke wateroverlast te voorkomen.

Pomp Kolff-gemaal

De gemalen in ons gebied moeten hard pompen om overtollig water af te voeren en dat doen ze ook. Helaas is een motor van een van de drie pompen van het Kolffgemaal in Hardinxveld-Giessendam uitgevallen. We werken hard om de pomp in het Kolff-gemaal zo snel mogelijk te vervangen. Gisteren is de kapotte motor eruit getakeld. De reparatie kost tijd.

In de tussentijd plaatsen we drijvend gemaal de Pannerling bij het Kolffgemaal. Deze pomp kan een deel van de capaciteit overnemen.

Update 03-01-2024 14:00 uur: Hoge waterstanden op de Linge en Merwedekanaal

Het hoogwater en de neerslag houden aan. Een vierde piek op de Rijn valt komend weekend samen met een golf op de Maas. Pas na vandaag valt er wat minder neerslag. Ook dit nieuwe jaar begint met pompen en gemalen die volop draaien. Kwel treedt op tot ver in januari.

Uitval van een pomp in het Kolffgemaal

De gemalen in ons gebied moeten hard pompen om overtollig water af te voeren en dat doen ze ook. Helaas is een motor van de een van de drie pompen van het Kolffgemaal in Hardinxveld-Giessendam uitgevallen. Reparatie of vervanging van deze motor kost tijd. In de huidige situatie is de overgebleven pompcapaciteit onvoldoende. Daarom zetten we de Gorinchemse Kanaalsluis gedeeltelijk dicht en we zetten extra pompen in bij het gemaal.

Gorinchemse Kanaalsluis deels dicht

We willen voorkomen dat het peil in het Merwedekanaal te hoog wordt. Daarom knijpen we sinds  dinsdagavond de afvoer van de Linge bij de Gorinchemse Kanaalsluis. Dit doen we door de sluisdeuren gedeeltelijk dicht te zetten. Zo stroomt er minder water door Gorinchem en naar het Merwedekanaal. Hierdoor stijgt het peil op de Linge. We houden dat scherp in de gaten en sturen bij waar mogelijk.

Gorinchemse Kanaalsluis deels dicht gezet

Gevolgen voor scheepvaart op de Linge

De hoge waterstanden en de genomen maatregelen hebben gevolgen voor de scheepvaart op de Linge. Tussen Geldermalsen en Leerdam mag niet gevaren worden. Tussen Leerdam en Gorinchem is het wel toegestaan, maar de doorgang naar het Merwedekanaal is geblokkeerd door de maatregelen bij de sluizen. Informatie daarover staat op www.vaarweginformatie.nl(externe link).

Update 02-01-2024 12:00 uur: Vandaag weer veel regen. Arkelse Damsluis weer gesloten

Ook het nieuwe jaar begint kletsnat. Vandaag gaat het weer flink regenen. Deze regen valt op een ondergrond die al helemaal verzadigd is. De sloten zitten daardoor al snel vol. De rivierwaterstanden zijn de afgelopen dagen wel gedaald. Ze dalen de komende twee dagen nog wat verder en lopen richting het weekend weer op. De rivierwaterstanden zorgen nog altijd voor kwel.

We sluiten de Arkelse Damsluis weer

Door de vele regenval vandaag én door de kwel is het (net als op eerste kerstdag) weer nodig om de Arkelse Damsluis te sluiten. Zo voorkomen we dat het water op het Merwedekanaal hoger komt te staan dan de kades. Al het Lingewater gaat nu via Gorinchem naar het Kanaal van Steenenhoek en de Merwede. We hebben de provincie gevraagd om beperkt te schutten in de sluizen van Vianen en Gorinchem, zodat er geen extra water binnen komt.

Richting het weekend stijgt het water op de Rijn weer

Vanaf donderdag 4 januari is de verwachting dat de Rijn weer gaat stijgen. Wil je zelf bekijken wat de verwachte waterstanden zijn? Bekijk dan de voorspelling op de website van Rijkswaterstaat(externe link).

Pluimverwachting Rijkswaterstaat
Pluimverwachting Rijkswaterstaat

Update 30-12 13.00 uur: rivier daalt nu overal, komende week nieuwe golf

De Rijn zakt op Nieuwjaarsdag onder 13m boven NAP bij Lobith. Komende week wordt een nieuwe golf verwacht op zowel de Rijn als de Maas. Waar kwel de sloten vult, voeren we het teveel af met stuwen en gemalen. Die draaien volop om ook de felle buien van de afgelopen dagen te verwerken. Kwel kan zorgen voor een vol riool, natte velden en kelders. Het is aan bewoners zelf om te bepalen hoe zinvol het is om overtollig water uit hun kelders weg te pompen.

Geen knelpunten langs de dijk

Onze dijken houden zich goed, we blijven inspecteren. Op enkele plekken is het nodig om wellen op te kisten, een standaard maatregel. Soms zochten bevers droge voeten op de dijk. Waar we oppervlakkige schade vonden, is die vlot hersteld. Van diepere holen is geen sprake.

Ondiepe schade door bever
Ondiepe schade door een bever, die we snel herstellen.

Vermijd de berm en de zomerkades

Hoogwater is een schitterend schouwspel dat veel publiek kan trekken. We roepen op om met de auto op de verharding te blijven. Zo voorkom je schade aan de wegberm en dat je vast komt te zitten in de doorweekte grond. Verschillende gemeenten plaatsen borden met deze oproep.

Nu het water zakt, is het verleidelijk om op zomerkades te wandelen. De weinige droge grond is ook vluchtplaats voor wild als bevers, hazen en vossen. Gun hen die rust en hou je hond aan de lijn.

droge grond
Zomerkades en droge grond zijn een vluchtplaats voor wild in de uiterwaarden.
drijfhout
Nu het water zakt, halen de grove boomstammen uit het drijfvuil. Zo veroorzaken ze geen schade bij de volgende golf.

 

Update 29-12 16.00 uur: Gevolgen springtij in beeld

Vandaag is er springtij. Dat verhoogt de waterstand op de Merwede die al vol staat. Maar het leidt niet tot risico’s. De coupures blijven open.

Een paar beelden van de Merwede bij Gorinchem en Woudrichem.

Gorinchem met Merwedebrug
Merwedebrug tussen Gorinchem en Sleeuwijk op achtergrond
Slot Loevestein omgeven door het water
Slot Loevestein omgeven door het water

Het is een mooi beeld dat we in de media zien. Maar wenselijk is het niet: de weinige droge grond is een vluchtplaats voor wild. Bevers, herten en vossen vinden er een veilige plek bij hoogwater. Gun hen die rust. Wandel niet in de ondergelopen uiterwaarden en hou je hond aan de lijn.

(beeld NOS)

hond uitlaten in ondergelopen uiterwaarden
hond uitlaten in ondergelopen uiterwaarden (beeld NOS)

Update 29-12 11.00 uur: Rijn daalt langzaam

De piek van hoogwater bereikt vandaag de Merwede bij Gorinchem. De Rijn daalt inmiddels langzaam van Lobith tot Zaltbommel. Een impressie van hoogwater in de omgeving Nijmegen, Ooijpolder en Doornenburg.

Fort Pannerden
Fort Pannerden (Doornenburg)

Update 28-12 11:30 uur:  hoogwater en kwel houden nog lang aan

Vandaag en morgen trekt de piek van hoogwater door het rivierengebied. Vrijdag trekt de piek voorbij Gorinchem richting zee.

Springtij op vrijdag

Als de golf Gorinchem passeert, valt dat vrijdag samen met springtij op zee. Samen zorgt dat bij vloed voor hoge waterstanden op de Merwede. Kades en parkeerplaatsen aan de rivier in Gorinchem en Woudrichem kunnen net nat worden. Coupures als de Waterpoort in Woudrichem of de Dalempoort in Gorinchem hoeven bij deze waterstanden niet dicht.

Kwel zorgt nog lang voor extra water

Dit weekend daalt de Rijn, maar niet erg ver. Volgende week blijft de rivier op een hoog niveau rond 13m boven NAP. Dat betekent dat kwel lang aanhoudt, tot ver in januari. Waar kwel de sloten vult, voeren we het teveel af met stuwen en gemalen. Kwel kan zorgen voor een vol riool, natte velden en kelders. Het is aan bewoners zelf om te bepalen hoe zinvol het is om overtollig water uit hun kelders weg te pompen.

Geen knelpunten langs de dijk

Inspecties wijzen uit dat onze dijken hun werk goed doen. Er zijn geen knelpunten. Wellen houden we in de gaten, soms kisten we ze op met zandzakken. In de Betuwe en in de Gelderse Poort vonden gisteravond de eerste bever patrouilles plaats bij hoogwater. Deze nieuwe inspectie moet helpen om zicht te krijgen op bevers bij dijken. Bevers kunnen holen graven in dijken. Met onder meer infrarood kijkers wordt gespeurd. Bevers zijn wel gezien, maar schades zijn nu niet aangetroffen.

Pompen naar lager peil

Het is nu vooral kwel dat de sloten vult en geen neerslag. Maar het weekend wordt weer wisselvallig. Daarom pompen onze gemalen voortdurend om het teveel aan water af te voeren. Daartoe vraagt het waterschap aan de provincie Zuid-Holland om de Arkelse Damsluis tussen Linge en Merwedekanaal weer te openen.

Drijfvuil aan de Waaldijk bij Oosterhout.
De Waal bij Zaltbommel. De piek passeert de Bommelerwaard op donderdagavond.

Update 27-12 14:30 uur:  alle pompen op maximaal vermogen

Het was zelden zo nat in het rivierengebied. Het vele water is voor ons peilbeheer een flinke uitdaging. Met man en macht zorgen we dat gemalen draaien en waterstanden niet te ver stijgen. De unieke situatie doet zich voor dat we dagenlang alle pompen met maximale capaciteit in moeten zetten.

Het rivierengebied is kletsnat

De afgelopen week viel er veel neerslag. Samen met de kwel van de huidige hoogwatergolf zorgt dit voor volle sloten. Overal in het rivierengebied is het kletsnat. Waarschijnlijk merk je dit ook in je eigen omgeving. Bijvoorbeeld plassen in de tuin of op het weiland. Water dat in de sloot terechtkomt, kunnen wij afvoeren.

Wat doet het waterschap

Op dit moment pompen al onze gemalen op de maximale capaciteit. Onze peilbeheerders en technici werken de klok rond om alles draaiende te houden. Een droge middag of nacht geeft een beetje lucht, op die momenten stabiliseren of dalen de waterpeilen.

Alle gemalen pompen voor het eerst tegelijkertijd

Niet eerder pompen alle gemalen in het Land van Maas en Waal tegelijk op vol vermogen uit naar de Maas. Het Hollands-Duits gemaal in Nijmegen pompt onafgebroken om de vele kwel uit de Ooijpolder aan te kunnen.

De Linge verwerkt nu veel water uit de Beneden-Linge en de Vijfheerenlanden. Sinds Kerst draait het Kolff gemaal in Hardinxveld-Giessendam onafgebroken op volle toeren. Om het Merwedekanaal te ontzien, sloot met kerst al de Arkelse Damsluis.

In de Alblasserwaard draait het JU Smit gemaal in Kinderdijk sinds vorige week onafgebroken met drie vijzels.

Dijkbeheerders inspecteren ook vandaag weer

Dijkbeheerders zijn druk met het inspecteren van de dijken langs de Waal en NederRijn. Zij letten speciaal op schade door graverij van dieren, drijfvuil en op wellen. Waar wellen een risico kunnen vormen voor de dijk, nemen we standaard maatregelen. Zo zijn op verschillende plekken wellen 'opgekist': een ring van zandzakken zorgt voor tegendruk, waardoor het risico van de wel afneemt.

Een wel opkisten bij Zaltbommel
Een wel opkisten bij Zaltbommel

Update 26-12 15.30 uur

Coupures blijven open

Het hoogwater op de Rijn stijgt nog zachtjes en bereikt op donderdagochtend 28 december de hoogste waterstand. Hoger dan 14,50m boven NAP wordt bij Lobith niet verwacht. Die verwachting betekent dat coupures open blijven. Coupures zijn doorgangen door dijken voor bijvoorbeeld verkeer, die bij hoogwater dicht kunnen.

Bij de verwachte waterstand stromen vrijwel alle uiterwaarden en buitenpolders vol. Zo heeft de rivier alle ruimte en komt het water niet veel hoger tegen de dijken. In Huissen en Opheusden zullen de zomerkades niet overstromen. Daar zorgen we dat het water de wegen in de buitenpolder niet overstroomt.

Dijkinspecties

Dijkbeheerders zijn druk met het inspecteren van de dijken langs de Waal en Neder-Rijn. Zij letten speciaal op schade door graverij van dieren, drijfvuil en op wellen. Waar wellen een risico kunnen vormen voor de dijk, nemen we standaard maatregelen. Zo zijn op verschillende plekken wellen 'opgekist': een ring van zandzakken zorgt voor tegendruk, waardoor het risico van de wel afneemt.

Dijkversterkingen klaar voor hoogwater

Langs de Waal werken we aan het versterken van de dijken. Bij hoogwater stoppen we tijdelijk met de dijkversterkingen. En we nemen een aantal maatregelen. We bedekken bijvoorbeeld afritten die nog niet klaar zijn met klei. Graafwerkzaamheden vullen we tijdelijk op met grond. Zo is de dijk op orde voor deze hoogwatergolf. Na het hoogwater starten we het werk weer op.

Gemalen draaien volop

De gemalen van Waterschap Rivierenland draaien volop om het teveel aan water af te voeren naar de grote rivieren. Het droge weer van Tweede Kerstdag en woensdag helpt. Om overlast tot een minimum te beperken, verdelen de peilbeheerders het water zo goed mogelijk om kwetsbare gebieden te ontzien. Op veel plekken zijn waterbergingen volop in gebruik.

Kwel houdt nog lang aan

Naast neerslag zorgt kwel volop voor water in het rivierengebied: bij hoogwater komt grondwater omhoog. Dit is een natuurlijk proces waar ons beheer geen invloed op heeft. Waar kwel de sloten vult, voeren we het teveel af met stuwen en gemalen. Na een nat najaar en bij deze derde hoogwatergolf van de winter, zien we kwel overal in het rivierengebied. Omdat de Rijn na de piek niet ver daalt, zal kwel nog lang aanhouden. Kwel kan zorgen voor natte kelders en kruipruimtes.

Meinerswijk
De Neder-Rijn bij Arnhem: uiterwaard Meinerswijk is vol gestroomd.
Huissen
De inlaat van de buitenpolder bij Huissen, nabij de Sacharovbrug in Arnhem-Zuid. Deze inlaat gaat dicht, zodat de weg naar het Looveer bereikbaar blijft.
Spiegelwaal
De Spiegelwaal bij Nijmegen-Lent op Tweede Kerstdag.
Ooijpolder
De Ooijpolder bij Nijmegen: de hoge Waal veroorzaakt kwel op de velden.

Update 25-12 13.00 uur

Sluiting Arkelse Damsluis

Vanwege de vele regenval en kwel sluit de provincie Zuid-Holland op verzoek van het waterschap de Arkelse Damsluis tussen de Linge en het Merwedekanaal. Zo voorkomen we dat het water in het kanaal hoger komt dan de kades.

Al het Lingewater gaat nu via Gorinchem naar het Kanaal van Steenenhoek en de Merwede. Aan de provincie is verzocht om beperkt te schutten in de sluizen van Vianen en Gorinchem, zodat er geen extra water binnen komt.

De Arkelse Damsluis sluit om wateroverlast langs het Merwedekanaal te voorkomen.
De Arkelse Damsluis sluit om wateroverlast langs het Merwedekanaal te voorkomen.

Update 22 december 14.00 uur 

Hoogwater Rijntakken

Na twee eerdere hoogwatergolven stijgt dit weekend de Rijn opnieuw. De golf wordt hoger. Meer uiterwaarden en buitenpolders zullen vol stromen. Het water zal hoger tegen de dijken staan langs de Rijn, Neder-Rijn, Waal en Merwede.

Door de opeenvolgende hoogwaters en aanhoudende neerslag is de bodem doorweekt. Kwel treedt op in het gehele rivierengebied. Gemalen draaien volop om het teveel aan water af te voeren.

Langs de dijken voeren we regelmatig inspecties uit. Dat gebeurt al sinds november. Omdat deze golf hoger wordt, inspecteren we de dijken vaker. Dijkbeheerders letten speciaal op schade door graverij van dieren en op wellen. Waar wellen een risico kunnen vormen voor de dijk, nemen we maatregelen. De coupure in de zomerkade bij Heerewaarden is gesloten. Het sluiten van andere coupures is vooralsnog niet aan de orde.

We zijn tijdens de feestdagen alert om bij extreem weer zo nodig maatregelen te nemen.

Storm Pia

Vannacht zijn dijkbeheerders op pad geweest om de dijken tussen Gorinchem en Nieuwpoort te inspecteren. Gisteravond sloot Rijkswaterstaat de Maeslantkering vanwege storm Pia. Daardoor werd de waterstand rondom de Alblasserwaard lager dan voorspeld. Het waterschap is tijdens de inspectie niks gek tegengekomen.

Dijkbeheerders Ad en Adrie zijn op pad geweest om de dijken tussen Gorinchem en Nieuwpoort te inspecteren.

Update 21 december 12.00 uur

Storm Pia

Door storm Pia stijgt de vloed in de nacht van donderdag of vrijdag tot grote hoogte. Rijkswaterstaat sluit langs de kust verschillende keringen. Op de Lek en Merwede zal het water hoog tegen de dijken staan. Uiterwaarden verdwijnen onder water. Daar zijn ze voor. Ook het doorstroomgebied Noordwaard bij de Biesbosch zal mee stromen met de Merwede. Sinds de oplevering in 2015 is dat de vierde keer.

Waterschap Rivierenland voert vannacht extra inspecties uit langs de dijken van de Alblasserwaard tussen Gorinchem en Nieuwpoort.