Werk in uitvoering

Wij zijn constant bezig om het rivierengebied veilig, schoon en droog te houden. Daarvoor kunnen we ook in uw buurt aan het werk zijn.

 • Gastvrije Waaldijk

  Op dit moment versterkt Waterschap Rivierenland de noordelijke Waaldijk tussen Gorinchem en Nijmegen. Het gaat om een dijktraject van 80 kilometer lang. Hiervoor is het plan de ‘Gastvrije Waaldijk’ ontwikkeld. Het plan omvat meerdere dijkversterkingsprojecten.

 • Dijkversterkingsprojecten

  Hier vindt u de dijkversterkingsprojecten waar het waterschap op dit moment aan werkt. Klik op de tekst hieronder voor de projectenkaart of klik op de projectnamen daaronder.

 • Water- en klimaatbuffers Land van Maas en Waal

  In het Land van Maas en Waal leggen we vijf water- en klimaatbuffers aan.

 • Baggeren

  Met baggeren zorgen we voor voldoende en schoon water. Zo blijven sloten en weteringen diep genoeg. En stroomt het water goed door.

 • Maaien

  Maaien is belangrijk. Daarmee voorkomt Waterschap Rivierenland dat sloten en weteringen dichtgroeien en wateroverlast ontstaat. Bij droogte kan er voldoende water worden aangevoerd. Op dijken is het belangrijk dat de grasmat sterk is. Tegelijk zijn sloten en dijken het leefgebied van flora en fauna, het waterschap wil de biodiversiteit bevorderen.

 • Pompveld: robuuste natte natuur in Altena

  Het Pompveld en Andelsch Broek groeien samen uit tot een indrukwekkend nat natuurgebied. Na het verbinden van de twee gebieden en de aanleg van waterberging, richten Brabants Landschap en Waterschap Rivierenland in 2024 het Natura2000-gebied in.

 • Wateroverlast Breedeweg

  Samen met de gemeente Berg en Dal en inwoners pakken we wateroverlast en verdroging in de kern Breedeweg aan. Dit doen we met ongeveer 40 verschillende, grote en kleinere, maatregelen. Wilt u weten wat we waar gaan doen? Klik dan op onderstaande stroombanen.

 • Nieuw gemaal Pannerling: robuust voor water en natuur

  Voor een goede waterhuishouding op de Linge en voor de natte natuur vervangt Waterschap Rivierenland bij Doornenburg het gemaal De Pannerling. Het drijvende gemaal wordt een vast gemaal met een vispassage. Het werk duurt van zomer 2023 tot najaar 2024.

 • Gebiedsprogramma Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H)

  De komende jaren werken we aan een nieuwe inrichting van het watersysteem in de Alblasserwaard. Dit doen we met als doel een robuust en klimaatbestendig watersysteem te realiseren. Maatregelen zijn nodig door de gevolgen van klimaatverandering, kades die niet meer voldoen, bodemdaling en onlogische afwateringen die in de loop der eeuwen in dit gebied zijn ontstaan.
   

 • Slimme vislift helpt bij waterkwaliteit en biodiversiteit

  Vissen komen tijdens het zwemmen heel wat hindernissen tegen: van stuwen en gemalen tot sluizen en smalle rasters. Wij willen dat ze zo veel mogelijk door kunnen zwemmen. Waterschap Rivierenland is daarom altijd op zoek naar manieren om vismigratie te verbeteren.

 • Wegwerkzaamheden

  Wij beheren een aantal polderwegen in Rivierenland. Het is onze taak ervoor te zorgen dat ze veilig, schoon en heel blijven. En dat er geen overlast is voor omwonenden.