Werkzaamheden Noordwaard

Na de ontpoldering van de Noordwaard in 2015 en de eerste overstroming afgelopen winter, zette Waterschap Rivierenland de puntjes op de i voor waterveiligheid. Er is gesnoeid, gebaggerd en gewerkt aan kades. Nu de werkzaamheden klaar zijn, keert de rust weer.

Voor goed beheer en onderhoud van de hoge kades rond de kleine polders in de Noordwaard, worden buitendijkse op/afritten aangelegd en krijgen alle beheerspaden halfverharding. De benodigde grond komt uit de buurt: uit de nieuwe waterberging aan de Dijkgraaf Den Dekkerweg in Werkendam.

Stortsteen tegen erosie kade.
Stortsteen tegen erosie van een kade.

Daarnaast vond o.a. onderhoud plaats aan steenbekleding en oevers, zijn watergangen gebaggerd en is hout gesnoeid. Ook verving het waterschap enkele afrasteringen en hekken.

Schade aan kade.
Schade aan kade, voor reparatie.

Bij het uitvoeren van het onderhoud houdt het waterschap rekening met de natuur, via een ecologisch werkprotocol. Het waterschap betrekt bewoners en eigenaren in het gebied bij de voortgang van het werk.

Weidehek, zoals wordt geplaatst op beheerpaden.
Weidehek van het waterschap, zoals dat wordt geplaatst bij beheerpaden.

Het meest in het oog springend is het transport van grond voor de op/afritten. Aannemer Van der Plas uit Giessen verwerkt de grond in op/afritten.

December 2020: vlog 1 over hergebruik grond uit waterberging

De voortgang van het werk brengen we in beeld met vlogs. In de eerste vertelt heemraad Henk Driessen over hergebruik van de grond uit de waterberging in Werkendam, en projectleider Laurens Pompe over de toepassing in de kades van de Noordwaard.

Vlog 2: de aannemer uit de buurt

Willem Jan de Bruijn van aannemer Van der Plas vertelt over de voordelen van lokale kennis, slimme planning en weinig overlast.

April 2021: vlog 3 over de onderhoudspaden op de kades

De aanleg van de onderhoudspaden vordert snel. Koot van Bavel, hoofd Beheer en Onderhoud, vertelt hoe dit helpt in ons werk.

Mei 2023 vlog 4: het werk is klaar

Het werk zit er op en de rust keert terug in de Noordwaard. Projectleider, aannemer en management blikken terug op de samenwerking.

Meer informatie

Voor informatie over de werkzaamheden of tekeningen van het werk, neem contact op met l.pompe@wsrl.nl. Direct omwonenden zijn op de hoogte gehouden door middel van bewonersbrieven.

Ruimte voor de rivier

Kaart van de Biesbosch en de ontpolderde Noordwaard.
Kaart van de Biesbosch en de Noordwaard, na de ontpoldering in 2015.

In 2015 ontpolderde Rijkswaterstaat de Noordwaard als een van de grootste projecten voor Ruimte voor de Rivier. Zes buitenpolders werden ingericht, onder beheer van Waterschap Rivierenland. Daar tussen kregen de rivier en de natuur de ruimte.

In februari 2020 stond de Merwede zo hoog, opgestuwd door westerstorm, dat de Noordwaard voor het eerst meestroomde met de rivier.